لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (26)
تالیف (21)
ترجمه (40)
تهران (59)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (61) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چنین گویند طبیبان (مجموعه داستان‌های پزشکی)
نويسنده:محمدرضا توکلی‌صابری ؛ ويراستار:آزیتا عظیمی - معین - 612 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 400000 ریال - 3 -141-165-964-978 انتخاب
2- قوانین، نظریه‌های علمی و چیزهای دیگر به زبان ساده
نويسنده:سوراندرا وارما ؛ مترجم:محمدرضا توکلی‌صابری - مازیار - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 550 نسخه - 120000 ریال - 3 -73-5676-964-978 انتخاب
3- ستارگان بر مسیر خویش
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:محمدرضا توکلی‌صابری ؛ مترجم:غلامرضا توکلی‌صابری - سهروردی - 251 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 4000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
4- گیاهان دارویی
نويسنده:هانس فلوک ؛ مترجم:محمدرضا توکلی‌صابری ؛ مترجم:محمدرضا صداقت - روزبهان - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 3 -57-5529-964 انتخاب
5- شوخی‌های پزشکی
نويسنده:محمدرضا توکلی‌صابری - معین - 372 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 250000 ریال - 9 -149-165-964-978 انتخاب
6- سرگذشت شگفت‌انگیز حیات روی زمین: دلایل فرگشت جانداران
نويسنده:ریچارد داوکینز ؛ مترجم:محمدرضا توکلی‌صابری ؛ ويراستار:نگین ایران‌بان - معین - 600 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 550 نسخه - 570000 ریال - 8 -159-165-964-978 انتخاب
7- ارزشیابی تداخل اثر داروها
گردآورنده: داروسازان‌امریکا ؛ گردآورنده: دندانپزشکان‌امریکا ؛ مترجم:محمدرضا توکلی‌صابری - سهروردی - 428 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1361 - 3000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
8- سفر برگذشتنی
نويسنده:محمدرضا توکلی‌صابری - قطره - 380 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 6 -683-119-600-978 انتخاب
9- 6 نظریه‌ای که جهان را تغییر داد: نیوتون و جاذبه، اینشتین و نسبیت، هاوکینگ و سیاهچاله‌ها، کوری و رادیواکتیویته، تورینگ و کامپیوتر ...
نويسنده:پل استراترن ؛ مترجم:محمدرضا توکلی‌صابری ؛ مترجم:بهرام معلمی - مازیار - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1200 نسخه - 135000 ریال - 2 -62-5676-964 انتخاب
10- جهان فراطبیعی: علم، شبه‌علم و ضدعلم در دوران پست‌مدرن ...
نويسنده:محمدرضا توکلی‌صابری - اختران - 438 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 8 -097-207-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7