لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (86)
تالیف (94)
ترجمه (36)
تهران (130)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (77)

تعداد یافت شده (130) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌شناسی صنعتی (رشته علوم اجتماعی)
نويسنده:نیره توکلی - دانشگاه پیام نور - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 4000 نسخه - 13100 ریال - 8 -424-455-964 انتخاب
2- روانشناسی و یادگیری زبان
نويسنده:جی.ال. هجز ؛ مترجم:امیر فرهمندپور ؛ ويراستار:نیره توکلی - مرکز نشر دانشگاهی - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 9640107689 انتخاب
3- رفتار باکودکان خردسال: راهنمای عملی برای پرورش کودکان .
نويسنده:جو دوگلاس ؛ نويسنده:نائومی ریچمن ؛ مترجم:نیره توکلی - تندر - 199 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 4800 نسخه - 700 ریال - انتخاب
4- آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:محمدعلی احمدوند ؛ نويسنده:سیامک‌رضا مهجور ؛ ويراستار:نیره توکلی - دانشگاه پیام نور - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 8000 نسخه - 62000 ریال - 8 -092-387-964-978 انتخاب
5- روان‌شناسی بازی (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:محمدعلی احمدوند ؛ ويراستار:منوچهر وکیلیان ؛ ويراستار:منیژه کرباسی - دانشگاه پیام نور - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 6000 نسخه - 10800 ریال - 2 -945-455-964 انتخاب
6- مقدمات نوروپسیکولوژی (رشته روان‌شناسی)
نويسنده:محمدرضا نیکخو ؛ مترجم:مهرداد پژمان ؛ ويراستار:نیره توکلی - دانشگاه پیام نور - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 8700 ریال - 9 -897-455-964 انتخاب
7- دوشس و جواهرفروش: برگزیده داستانهای طنز از نویسندگان بزرگ جهان
نويسنده:مارک تواین ؛ گردآورنده:ویرجینیا وولف ؛ مترجم:نیره توکلی - نیلوفر - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2200 نسخه - 33000 ریال - 964-448-181-X انتخاب
8- نقل قول‌های کلیدی در جامعه‌شناسی
نويسنده:کنت تامپسون ؛ مترجم:نیره توکلی - ثالث - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 0 -547-380-964-978 انتخاب
9- روان‌شناسی شناختی برای معلمان
نويسنده:جان گلاور ؛ نويسنده:رویس رانینگ ؛ نويسنده:راجر برونینگ - مرکز نشر دانشگاهی - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 7 -0903-01-964 انتخاب
10- مشاوره درباره کودکان خردسال
نويسنده:جو داگلاس ؛ مترجم:نیره توکلی - مرکز نشر دانشگاهی - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 1 -1103-01-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13