لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (99)
تالیف (106)
ترجمه (39)
تهران (145)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (89)

تعداد یافت شده (145) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجرای احمد و نی‌نی کوچولو
نويسنده:نیره توکلی ؛ تصويرگر:مهرنوش معصومیان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 44000 ریال - 7 -0318-01-600-978 انتخاب
2- سوسک کافکا
نويسنده:رضا اردوبادیان ؛ مترجم:نیره توکلی ؛ ويراستار:مژگان جلال‌زاده - فرگون - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 6 -1-94068-964 انتخاب
3- دوشس و جواهرفروش: برگزیده داستانهای طنز از نویسندگان بزرگ جهان
نويسنده:مارک تواین ؛ گردآورنده:ویرجینیا وولف ؛ مترجم:نیره توکلی - نیلوفر - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 16000 ریال - 964-448-181-X انتخاب
4- آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:محمدعلی احمدوند ؛ نويسنده:سیامک‌رضا مهجور ؛ ويراستار:نیره توکلی - دانشگاه پیام نور - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 8000 نسخه - 62000 ریال - 8 -092-387-964-978 انتخاب
5- جامعه‌شناسی توسعه (رشته علوم اجتماعی)
نويسنده:عبدالعلی لهسائی‌زاده ؛ ويراستار:نیره توکلی - دانشگاه پیام نور - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 3000 نسخه - 7900 ریال - 6 -856-455-964-978 انتخاب
6- جامعه‌شناسی صنعتی (رشته علوم اجتماعی)
نويسنده:نیره توکلی - دانشگاه پیام نور - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 85000 ریال - 5 -895-387-964-978 انتخاب
7- جامعه‌شناسی صنعتی (رشته علوم اجتماعی)
نويسنده:نیره توکلی - دانشگاه پیام نور - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 4000 نسخه - 23000 ریال - 7 -424-455-964-978 انتخاب
8- روان‌شناسی تربیتی: اصول و کاربرد آن
نويسنده:جان‌ای. گلاور ؛ نويسنده:راجر برونینگ ؛ مترجم:علینقی خرازی - مرکز نشر دانشگاهی - 620 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 5 -0787-01-964 انتخاب
9- جامعه‌شناسی توسعه (رشته علوم اجتماعی)
نويسنده:عبدالعلی لهسائی‌زاده ؛ ويراستار:نیره توکلی - دانشگاه پیام نور - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 4000 نسخه - 20000 ریال - 1 -880-387-964-978 انتخاب
10- فیزیولوژی انسانی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:عباسعلی گائینی ؛ ويراستار:علی زمانی ؛ ويراستار:نیره توکلی - دانشگاه پیام نور - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1398 - 400 نسخه - 200000 ریال - 5 -882-455-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15