لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(161)
چاپ مجدد (252)
تالیف (2)
ترجمه (411)
تهران (382)
شهرستان (31)
كودك و نوجوان (252)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (413) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تام سایر
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - 164 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 1000 نسخه - 1150 ریال - انتخاب
2- شاهزاده و گدا
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:داریوش شاهین - مهتاب - 276 صفحه - چاپ 9 سال 1370 - 3300 نسخه - 1150 ریال - انتخاب
3- هاکلبری‌فین
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - 172 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 10000 نسخه - 1150 ریال - انتخاب
4- شاهزاده و گدا
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:محمد قاضی - جامی - 267 صفحه - رقعی - چاپ 11 سال 1372 - 3000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
5- ماجراهای هاکلبری فین
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:شکوفه اخوان - نهال نویدان - 240 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
6- تام سایر
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1372 - 8000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
7- هاکلبری‌فین
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1372 - 8000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
8- ماجراهای تام سایر
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:کیما ملکی - ارغوان - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 7000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
9- ماجراهای هاکلبری فین
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:رویا گیلانی - ارغوان - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 7000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
10- شاهزاده و گدا
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:محمد جوادی‌پور - سپیده - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 10000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 42