لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(155)
چاپ مجدد (236)
تالیف (2)
ترجمه (389)
تهران (362)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (234)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (391) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تام سایر: متن کوتاه شده
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:محسن سلیمانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 2200 نسخه - 95000 ریال - 4 -465-369-964-978 انتخاب
2- شانس
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:علی مسعودی‌نیا - زاوش - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1200 نسخه - 80000 ریال - 9 -85-6846-600-978 انتخاب
3- هابوریم و بچه‌های دهکده
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:محمدرضا طبیب‌زاده ؛ ويراستار:آزیتا عظیمی - عطائی - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 3 -724-313-964-978 انتخاب
4- شانس
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:علی مسعودی‌نیا - زاوش - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 9 -85-6846-600-978 انتخاب
5- زندگی سخت
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:امیرحسین وزیری ؛ نويسنده:محمدمهدی مرزی - زاوش - 600 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 7 -63-6846-600-978 انتخاب
6- شاهزاده و گدا
نويسنده:مارک تواین ؛ بازنويسي:کتلین اومستد ؛ مترجم:پرستو عوض‌زاده - قدیانی - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 4 -145-251-600-978 انتخاب
7- تام سایر
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - 164 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 1000 نسخه - 1150 ریال - انتخاب
8- شاهزاده و گدا
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:داریوش شاهین - مهتاب - 276 صفحه - چاپ 9 سال 1370 - 3300 نسخه - 1150 ریال - انتخاب
9- هاکلبری‌فین
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - 172 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 10000 نسخه - 1150 ریال - انتخاب
10- شاهزاده و گدا
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:محمد قاضی - جامی - 267 صفحه - رقعی - چاپ 11 سال 1372 - 3000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 40