لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (9)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دختر نارنج و ترنج
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی ؛ محقق:سیداحمد وکیلیان ؛ تصويرگر:لیلی تقی‌پور - امیرکبیر - 482 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 3 -1621-00-964-978 انتخاب
2- گل به صنوبر چه کرد؟
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی ؛ محقق:سیداحمد وکیلیان ؛ تصويرگر:لیلی تقی‌پور - امیرکبیر - 512 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 6 -1547-00-964-978 انتخاب
3- عروسک سنگ صبور
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی ؛ محقق:احمد وکیلیان ؛ تصويرگر:لیلی تقی‌پور - امیرکبیر - 424 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 250000 ریال - 2 -1756-00-964-978 انتخاب
4- افسانه های کهن
نويسنده:فضل‌الله صبحی‌مهتدی ؛ نقاش:لیلی تقی‌پور - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - (در2جلد ) - چاپ 12 سال 1358 - انتخاب
5- تمثیل و مثل: شامل صد و بیست و دو تمثیل و مثل در دویست و نود روایت همراه با شرح و تفسیر هر مثل و موقع و مقامی که آن مثل را به کار می‌برند ...
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی ؛ نويسنده:سیداحمد وکیلیان ؛ تصويرگر:لیلی تقی‌پور - امیرکبیر - 648 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 7 -1438-00-964-978 انتخاب
6- گل به صنوبر چه کرد؟ قصه‌های ایرانی
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی ؛ تدوين:سیداحمد وکیلیان ؛ نقاش:لیلی تقی‌پور - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 556 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 8 -0895-00-964 انتخاب
7- گل به صنوبر چه کرد؟ قصه‌های ایرانی
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی ؛ محقق:سیداحمد وکیلیان ؛ تصويرگر:لیلی تقی‌پور - امیرکبیر - 512 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1393 - 1500 نسخه - 230000 ریال - 6 -1547-00-964-978 انتخاب
8- گل به صنوبر چه کرد؟ قصه‌های ایرانی
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی ؛ تدوين:سیداحمد وکیلیان ؛ نقاش:لیلی تقی‌پور - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 556 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 1500 نسخه - 65000 ریال - 9 -0895-00-964-978 انتخاب
9- تمثیل و مثل: شامل صد و بیست و دو تمثیل و مثل در دویست و نود روایت همراه با شرح و تفسیر هر مثل و موقع و مقامی که آن مثل را به کار می‌برند ...
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی ؛ نويسنده:سیداحمد وکیلیان ؛ تصويرگر:لیلی تقی‌پور - امیرکبیر - 652 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 1500 نسخه - 250000 ریال - 7 -1438-00-964-978 انتخاب
10- دختر نارنج و ترنج
نويسنده:ابوالقاسم انجوی‌شیرازی ؛ محقق:سیداحمد وکیلیان ؛ تصويرگر:لیلی تقی‌پور - امیرکبیر - 482 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 220000 ریال - 3 -1621-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1