لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (21)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اندیشه‌های شرق دور: قدم اول
نويسنده:ریچارد آزبرن ؛ مترجم:ابراهیم اسکافی - پردیس دانش - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 5 -32-5711-600-978 انتخاب
2- اتحادیه‌ها
نويسنده:دیوید کاگزول ؛ مترجم:حمید رحیمی ؛ ويراستار:ابراهیم اسکافی - شیرازه کتاب ما - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 3 -63-8514-600-978 انتخاب
3- منطق: قدم اول
نويسنده:دان کرایان ؛ نويسنده:شارون شاتیل ؛ مترجم:ابراهیم اسکافی - پردیس دانش،شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 4 -00-5711-600-978 انتخاب
4- آمار (قدم اول)
نويسنده:ایلین مگنلو ؛ مترجم:ابراهیم اسکافی ؛ طراح:بورین وان‌لون - پردیس دانش - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2200 نسخه - 65000 ریال - 6 -005-300-600-978 انتخاب
5- سهم اقتصاددانان آمریکایی در تفکر اقتصادی مدرن‮‏‫: کل‌نگری، نهادگرایی و علم اقتصاد اجتماعی
نويسنده:آلن گارلن گارفیلید گرو چی ؛ مترجم:ابراهیم اسکافی ؛ مترجم:آیدین رشیدی - شیرازه کتاب ما - 848 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 1100000 ریال - 3 -42-6843-622-978 انتخاب
6- شهروندی چندفرهنگی نظریه‌ای لیبرالی در باب حقوق اقلیت‌ها
نويسنده:ویل کیملیکا ؛ مترجم:ابراهیم اسکافی - شیرازه کتاب ما - 386 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 770 نسخه - 200000 ریال - 1 -8-96354-600-978 انتخاب
7- چندسالاری: مشارکت و مخالفت
نويسنده:رابرت‌آلن دال ؛ مترجم:ابراهیم اسکافی - شیرازه کتاب ما - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 550 نسخه - 400000 ریال - 0 -80-8514-600-978 انتخاب
8- سوسور: قدم اول
نويسنده:دبلیو.ترنس گوردون ؛ مترجم:ابراهیم اسکافی ؛ تصويرگر:ابی لوبل - شیرازه کتاب ما - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 0 -22-8514-600-978 انتخاب
9- فیزیک ذرات (قدم اول)
نويسنده:تام وینتی ؛ طراح:الیور پو ؛ مترجم:ابراهیم اسکافی - پردیس دانش - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1650 نسخه - 100000 ریال - 9 -116-300-600-978 انتخاب
10- آلن بدیو: قدم اول
نويسنده:مایکل‌.ج کلی ؛ مترجم:ابراهیم اسکافی ؛ تصويرگر: پیرو - شیرازه کتاب ما - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 5 -85-8514-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3