لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرمایه‌داری (قدم اول)
نويسنده:دان کرایان ؛ نويسنده:شارون شاتیل ؛ مترجم:ثمینا رستگاری - پردیس دانش - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 5 -101-300-600-978 انتخاب
2- منطق: قدم اول
نويسنده:دان کرایان ؛ نويسنده:شارون شاتیل ؛ مترجم:ابراهیم اسکافی - پردیس دانش،شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 4 -00-5711-600-978 انتخاب
3- منطق: قدم اول
نويسنده:دان کرایان ؛ نويسنده:شارون شاتیل ؛ مترجم:ابراهیم اسکافی - شیرازه کتاب ما - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 5 -56-8514-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1