لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (19)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جوهره‌ی مدیریت
نويسنده:کنت‌اچ. بلانچارد ؛ مترجم:بابک واحدی ؛ ويراستار:کامران صادقی - سپید،ابوعطا - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2500 نسخه - 32000 ریال - 5 -5-90630-600-978 انتخاب
2- در برابر استبداد
نويسنده:تیموتی اسنایدر ؛ مترجم:بابک واحدی ؛ طراح:حسن کریم‌زاده - گمان - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 4 -33-7289-600-978 انتخاب
3- پوپولیسم چیست؟
نويسنده:یان‌ورنر مولر ؛ مترجم:بابک واحدی ؛ ويراستار:هدیه رهبری - بیدگل - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -60-7806-600-978 انتخاب
4- پوپولیسم چیست؟
نويسنده:یان‌ورنر مولر ؛ مترجم:بابک واحدی ؛ ويراستار:هدیه رهبری - بیدگل - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 9 -60-7806-600-978 انتخاب
5- اشک‌های آبی، اشک‌های زرد
نويسنده:محمد ماغوط ؛ مترجم:رامین ناصرنصیر ؛ مترجم:غسان حمدان - مروارید - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 550 نسخه - 75000 ریال - 5 -423-191-964-978 انتخاب
6- خدمت تخصص ماست: چگونه با اولویت بخشیدن به انسان‌ها به حداکثر سود دست یابیم
نويسنده:دن‌جی. ساندرز ؛ مترجم:بابک واحدی ؛ مقدمه:استیون‌آر. کاوی - سپید - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 63000 ریال - 3 -00-5479-600-978 انتخاب
7- خدمت تخصص ماست: چگونه با اولویت بخشیدن به انسان‌ها به حداکثر سود دست یابیم
نويسنده:دن‌جی. ساندرز ؛ مترجم:بابک واحدی ؛ مقدمه:استیون‌آر. کاوی - سپید - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 2000 نسخه - 68000 ریال - 3 -00-5479-600-978 انتخاب
8- خدمت تخصص ماست: چگونه با اولویت بخشیدن به انسان‌ها به حداکثر سود دست یابیم
نويسنده:دن‌جی. ساندرز ؛ مترجم:بابک واحدی ؛ مقدمه:استیون‌آر. کاوی - سپید - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2000 نسخه - 63000 ریال - 3 -00-5479-600-978 انتخاب
9- بهترین آواز
نويسنده:پلهام گرنویل وودهاوس ؛ مترجم:بابک واحدی - کتابسرای ‌تندیس - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 4 -75-8944-964-978 انتخاب
10- خدمت تخصص ماست: چگونه با اولویت بخشیدن به انسان‌ها به حداکثر سود دست یابیم
نويسنده:دن‌جی. ساندرز ؛ مترجم:بابک واحدی ؛ مقدمه:استیون‌آر. کاوی - سپید - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 63000 ریال - 3 -00-5479-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2