لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (22)
تالیف (14)
ترجمه (20)
تهران (33)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یورگن هابرماس
نويسنده:لسلی ا. هاو ؛ مترجم:جمال محمدی - گام نو - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1200 نسخه - 18000 ریال - 6 -63-7387-964 انتخاب
2- درباره‌ی مطالعات فرهنگی
نويسنده:استوارت هال ؛ نويسنده:آنجلا مک‌رابی ؛ گردآورنده:جمال محمدی - نشر چشمه - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 7 -674-362-964-978 انتخاب
3- نظریه‌های متاخر جامعه‌شناسی
نويسنده:حمیدرضا جلالی‌پور ؛ نويسنده:جمال محمدی - نشر نی - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 2 -047-185-964-978 انتخاب
4- درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر
نويسنده:آندرو میلنر ؛ نويسنده:جف براویت ؛ مترجم:جمال محمدی - ققنوس - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1650 نسخه - 42000 ریال - 8 -629-311-964 انتخاب
5- درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر
نويسنده:آندرو میلنر ؛ نويسنده:جف براویت ؛ مترجم:جمال محمدی - ققنوس - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 3 -629-311-964-978 انتخاب
6- درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر
نويسنده:آندرو میلنر ؛ نويسنده:جف براویت ؛ مترجم:جمال محمدی - ققنوس - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 3 -629-311-964-978 انتخاب
7- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
8- درباره‌ی مطالعات فرهنگی
نويسنده:استوارت هال ؛ نويسنده:آنجلا مک‌رابی ؛ گردآورنده:جمال محمدی - نشر چشمه - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1200 نسخه - 48000 ریال - 7 -674-362-964-978 انتخاب
9- جامعه‌شناسی معرفت و علم
نويسنده:دیوید گلاور ؛ نويسنده:شیلاف استرابریج ؛ نويسنده:محمدعلی توکل‌کوثری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1000 نسخه - 10500 ریال - 1 -843-459-964 انتخاب
10- نظریه‌های متاخر جامعه‌شناسی
نويسنده:حمیدرضا جلالی‌پور ؛ نويسنده:جمال محمدی - نشر نی - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1650 نسخه - 78000 ریال - 2 -047-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4