لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (21)
تالیف (13)
ترجمه (20)
تهران (32)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظریه‌های متاخر جامعه‌شناسی
نويسنده:حمیدرضا جلالی‌پور ؛ نويسنده:جمال محمدی - نشر نی - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 2 -047-185-964-978 انتخاب
2- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
3- درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر
نويسنده:آندرو میلنر ؛ نويسنده:جف براویت ؛ مترجم:جمال محمدی - ققنوس - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 770 نسخه - 320000 ریال - 3 -629-311-964-978 انتخاب
4- جستارهایی در رسانه: دین و رسانه
گردآورنده:سیدحمیدرضا قادری ؛ مترجم:بهزاد برکت ؛ مترجم:فتاح محمدی - دانشگاه غیر دولتی، غیر انتفاعی ادیان و مذاهب - 1288 صفحه - جلد 3 - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 8 -62-8090-964-978 انتخاب
5- نظریه‌های متاخر جامعه‌شناسی
نويسنده:حمیدرضا جلالی‌پور ؛ نويسنده:جمال محمدی - نشر نی - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 700 نسخه - 180000 ریال - 2 -047-185-964-978 انتخاب
6- نظریه‌های متاخر جامعه‌شناسی
نويسنده:حمیدرضا جلالی‌پور ؛ نويسنده:جمال محمدی - نشر نی - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1650 نسخه - 78000 ریال - 2 -047-185-964-978 انتخاب
7- درباره‌ی مطالعات فرهنگی
نويسنده:استوارت هال ؛ نويسنده:آنجلا مک‌رابی ؛ گردآورنده:جمال محمدی - نشر چشمه - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1200 نسخه - 48000 ریال - 7 -674-362-964-978 انتخاب
8- درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر
نويسنده:آندرو میلنر ؛ نويسنده:جف براویت ؛ مترجم:جمال محمدی - ققنوس - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 3 -629-311-964-978 انتخاب
9- درباره‌ی مطالعات فرهنگی
نويسنده:استوارت هال ؛ نويسنده:آنجلا مک‌رابی ؛ گردآورنده:جمال محمدی - نشر چشمه - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 7 -674-362-964-978 انتخاب
10- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 550 نسخه - 225000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4