لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یکشنبه ابدی
نويسنده:مژگان ضحاکی - شورآفرین - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 2 -29-6955-600-978 انتخاب
2- هجده شاخه گل سرخ
شاعر:مژگان ضحاکی - نشر شورآفرین - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 4 -0-96372-964-978 انتخاب
3- یادداشت‌های پراکنده لژیا
نويسنده:مژگان ضحاکی - شورآفرین - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 2 -33-2995-964-978 انتخاب
4- ماه را به هیچ کس نمی‌دهم
نويسنده:مژگان ضحاکی - شورآفرین - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 0 -08-2995-964-978 انتخاب
5- ماه را به هیچ کس نمی‌دهم
نويسنده:مژگان ضحاکی - شورآفرین - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 0 -08-2995-964-978 انتخاب
6- و هنوز آفتاب برف می‌بارد! مجموعه شعر
شاعر:مژگان ضحاکی - شورآفرین - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 130000 ریال - 5 -32-8822-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1