لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنیش
نويسنده:فریبا منتظرظهور ؛ ويراستار:میلاد کامیابیان - به‌نگار - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -28-6835-600-978 انتخاب
2- هرازگاهی بنشین (مجموعه داستان)
نويسنده:فریبا منتظرظهور - مروارید - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 28000 ریال - 0 -048-191-964-978 انتخاب
3- هیاهوی کوهسار (رمان)
نويسنده:فریبا منتظرظهور ؛ ويراستار:الاهه دهنوی - مروارید،فیروزه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 5 -52-6542-964-978 انتخاب
4- رؤیای من این است: داستان‌های کودکان کار
گردآورنده:فریبا منتظرظهور - گل‌آذین - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 1 -20-6414-600-978 انتخاب
5- رؤیای من این است: داستان‌های کودکان کار
گردآورنده:فریبا منتظرظهور - گل‌آذین - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 66000 ریال - 1 -20-6414-600-978 انتخاب
6- دزده‌کشی
نويسنده:فریبا منتظرظهور - کتابسرای ‌تندیس - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -080-182-600-978 انتخاب
7- به جز سرخ، هر رنگی
نويسنده:فریبا منتظرظهور - گل آذین - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 8 -50-6414-600-978 انتخاب
8- ماز
نويسنده:فریبا منتظرظهور - فریبا منتظرظهور - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 170000 ریال - 2 -9333-04-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1