لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (2)
ترجمه (4)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قهرمان دوران
نويسنده:میخائیل‌یوریویچ لرمانتوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 2 -1516-00-964-978 انتخاب
2- قهرمان دوران
نويسنده:میخائیل‌یوریویچ لرمانتوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 168 صفحه - چاپ 4 سال 1361 - انتخاب
3- "مرگ شاعر" گزیده اشعار لرمانتف (دوزبانه)
نويسنده:میخائیل‌یوریویچ لرمانتوف ؛ مترجم:زهرا محمدی - مروارید،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 1 -33-5881-964 انتخاب
4- قهرمان عصر ما: دفتر معرفی و نقد ادبیات کلاسیک جهان معرفی و نقد
نويسنده:میخائیل‌یوریویچ لرمانتوف - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 4 -153-303-964-978 انتخاب
5- گزیده اشعار شورانگیز لرمانتوف
نويسنده:میخائیل‌یوریویچ لرمانتوف ؛ مترجم:بابل دهقان‌آبکنار - نخستین - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1250 نسخه - 20000 ریال - 0 -89-8037-964-978 انتخاب
6- در پس‌کوچه‌های زندگی و شعر لرمانتوف
نويسنده:میخائیل‌یوریویچ لرمانتوف ؛ گردآورنده:مهنوش اسکندری ؛ ويراستار:بهار اسماعیلیان - دانشگاه علامه طباطبایی - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 150000 ریال - 0 -302-217-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1