لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (14)
تالیف (0)
ترجمه (20)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خائن بی‌گناه
نويسنده:آلیسون ویر ؛ مترجم:طاهره صدیقیان - کتابسرای ‌تندیس - 604 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 265000 ریال - 8 -48-8944-964-978 انتخاب
2- ملکه اسیر: داستان زندگی النور از آکیتن
نويسنده:آلیسون ویر ؛ مترجم:طاهره صدیقیان - کتابسرای ‌تندیس - 642 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -95-8944-964-978 انتخاب
3- ملکه اسیر: داستان زندگی النور از آکیتن
نويسنده:آلیسون ویر ؛ مترجم:طاهره صدیقیان - کتابسرای ‌تندیس - 640 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 2 -95-8944-964-978 انتخاب
4- لیدی الیزابت
نويسنده:آلیسون ویر ؛ مترجم:طاهره صدیقیان - کتابسرای ‌تندیس - 584 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 265000 ریال - 0 -60-8944-964-978 انتخاب
5- خائن بی‌گناه
نويسنده:آلیسون ویر ؛ مترجم:طاهره صدیقیان - کتابسرای ‌تندیس - 608 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1500 نسخه - 190000 ریال - 8 -48-8944-964-978 انتخاب
6- لیدی الیزابت
نويسنده:آلیسون ویر ؛ مترجم:طاهره صدیقیان - کتابسرای ‌تندیس - 584 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 0 -60-8944-964-978 انتخاب
7- بازی ازدواج
نويسنده:آلیسون ویر ؛ مترجم:آفاق زرگریان - کتابسرای ‌تندیس - 584 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 790000 ریال - 1 -312-182-600-978 انتخاب
8- لیدی الیزابت
نويسنده:آلیسون ویر ؛ مترجم:طاهره صدیقیان - کتابسرای ‌تندیس - 584 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 500 نسخه - 650000 ریال - 0 -60-8944-964-978 انتخاب
9- ملکه اسیر: داستان زندگی النور از آکیتن
نويسنده:آلیسون ویر ؛ مترجم:طاهره صدیقیان - کتابسرای ‌تندیس - 638 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 500 نسخه - 870000 ریال - 2 -95-8944-964-978 انتخاب
10- لیدی الیزابت
نويسنده:آلیسون ویر ؛ مترجم:طاهره صدیقیان - کتابسرای ‌تندیس - 584 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1500 نسخه - 190000 ریال - 0 -60-8944-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2