لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (6)
تالیف (8)
ترجمه (14)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جنسیت و زندگی روزمره
نويسنده:مری هولمز ؛ مقدمه:ناصر فکوهی ؛ مترجم:محمدمهدی لبیبی - شرکت نشر نقد افکار - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 7 -008-228-964-978 انتخاب
2- مفاهیم کلیدی پیربوردیو
نويسنده:مایکل گرنفل ؛ مترجم:محمدمهدی لبیبی ؛ مقدمه:محمد عبداللهی - شرکت نشر نقد افکار - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 0 -010-228-964-978 انتخاب
3- زنان شاغل، مردان خانه‌دار: جابجایی نقش‌های خانوادگی در آمریکا
نويسنده:جرمی‌آدام اسمیت ؛ مترجم:محمدمهدی لبیبی ؛ مقدمه:باقر ساروخانی - نشر علم - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1650 نسخه - 135000 ریال - 6 -425-224-964-978 انتخاب
4- جامعه‌شناسی تاریخی ازدواج
نويسنده:محمدمهدی لبیبی ؛ نويسنده:لیدا حیدری - علم - 358 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 165000 ریال - 2 -519-224-964-978 انتخاب
5- چکیده مقالات چهارمین اجلاس جهانی صدا (زیبا کنار اردیبهشت 1391)
به‌اهتمام:محمدمهدی لبیبی ؛ ويراستار:مراد مهدی‌نیا - طرح آینده - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 3 -57-8828-964-978 انتخاب
6- خانواده در قرن بیست‌و‌یکم: از نگاه جامعه‌شناسان ایرانی و غربی
نويسنده:محمدمهدی لبیبی - علم - 904 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 550000 ریال - 7 -626-224-964-978 انتخاب
7- جنسیت و زندگی روزمره
نويسنده:مری هولمز ؛ مترجم:محمدمهدی لبیبی - شرکت نشر نقد افکار - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 7 -008-228-964-978 انتخاب
8- قهرمان زندگی خود باش
نويسنده:دیانا بایندر ؛ مترجم:رحمت‌الله صدیق‌سروستانی ؛ مقدمه:محمدمهدی لبیبی - نشر علم - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 550 نسخه - 135000 ریال - 9 -482-224-964-978 انتخاب
9- مجموعه مطالعات رسانه: جامعه‌شناسی رسانه
نويسنده:محمدمهدی لبیبی ؛ به‌اهتمام:سیدحسن حسینی ؛ ويراستار:معصومه نعمتی - پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 360 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -641-426-964-978 انتخاب
10- فمینیسم معاصر: نظریه‌ها و دیدگاه‌های سیاسی، اجتماعی
نويسنده:جانیس مک‌لافین ؛ مترجم:سعید صدرالاشرافی ؛ ويراستار:محمدمهدی لبیبی - گل‌آذین - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 6 -96-6414-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3