لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (0)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از هر گوشه‌ای خوشه‌ای
به‌اهتمام:بختیار مالکی - پویان‌ مهر - 400 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - انتخاب
2- دیوان سوم بختیار
شاعر:بختیار مالکی - پویان‌ مهر - 150 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 1 -87-2711-964-978 انتخاب
3- از هر گوشه‌ای خوشه‌ای
به‌اهتمام:بختیار مالکی - پویان‌ مهر - 500 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 5 -92-2711-964-978 انتخاب
4- کتاب، بهترین دوست
شاعر:بختیار مالکی ؛ مقدمه:مرتضی هادوی‌فرد - نامی - 496 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 5 -51-5946-964-978 انتخاب
5- از مزرعه تا اتاق عمل
نويسنده:بختیار مالکی - نشر نوشته - 280 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 4 -03-6005-600-978 انتخاب
6- از هر گلی گلبرگی
نويسنده:بختیار مالکی - پویان‌ مهر - 482 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - انتخاب
7- از هر گلی گلبرگی
نويسنده:بختیار مالکی - پویان‌ مهر - 242 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 7 -25-8033-600-978 انتخاب
8- دیوان بختیار
شاعر:بختیار مالکی ؛ مقدمه:مرتضی هادوی‌فرد ؛ مقدمه:محمود عندلیب - نامی - 280 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 9 -37-5946-964-978 انتخاب
9- دانه‌هایی از خوشه‌ها
نويسنده:بختیار مالکی ؛ مقدمه:مرتضی هادوی‌فرد - نامی - 498 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 9 -53-5946-964-978 انتخاب
10- اوج بی‌قراری
شاعر:بختیار مالکی - نامی - 482 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 8 -50-5946-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2