لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه بخوریم، بجنبیم، بخوابیم: چگونه انتخاب‌های کوچک به تغییرات بزرگ منجر می‌شوند
نويسنده:تام راث ؛ مترجم:غزاله خطیبی ؛ ويراستار:هورفر فروردین - هنوز - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 8 -34-6047-600-978 انتخاب
2- باغ‌های پردیس: نگاهی به مجموعه باغ فرمانیه و بناهای سفارت ایتالیا در تهران
نويسنده:کامران افشارنادری ؛ مترجم:محسن ابراهیم ؛ مترجم:آنا ماتزونه - هومن صدر - 180 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 9 -0578-04-964-978 انتخاب
3- چگونه بخوریم، بجنبیم، بخوابیم: چگونه انتخاب‌های کوچک به تغییرات بزرگ منجر می‌شوند
نويسنده:تام راث ؛ مترجم:غزاله خطیبی ؛ ويراستار:هورفر فروردین - هنوز - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 8 -34-6047-600-978 انتخاب
4- چگونه بخوریم، بجنبیم، بخوابیم: چگونه انتخاب‌های کوچک به تغییرات بزرگ منجر می‌شوند
نويسنده:تام راث ؛ مترجم:غزاله خطیبی ؛ ويراستار:هورفر فروردین - هنوز - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 1000 نسخه - 390000 ریال - 8 -34-6047-600-978 انتخاب
5- چگونه بخوریم، بجنبیم، بخوابیم: چگونه انتخاب‌های کوچک به تغییرات بزرگ منجر می‌شوند
نويسنده:تام راث ؛ مترجم:غزاله خطیبی ؛ ويراستار:هورفر فروردین - هنوز - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 8 -34-6047-600-978 انتخاب
6- چگونه بخوریم، بجنبیم، بخوابیم: چگونه انتخاب‌های کوچک به تغییرات بزرگ منجر می‌شوند
نويسنده:تام راث ؛ مترجم:غزاله خطیبی ؛ ويراستار:هورفر فروردین - هنوز - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 8 -34-6047-600-978 انتخاب
7- فاطمیان 1: طلوع یک امپراتوری اسلامی
نويسنده:شاینول جیوا ؛ مترجم:خشایار بهاری ؛ ويراستار:هورفر فروردین - فرزان روز - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 3500 نسخه - 500000 ریال - 1 -510-321-964-978 انتخاب
8- چگونه بخوریم، بجنبیم، بخوابیم: چگونه انتخاب‌های کوچک به تغییرات بزرگ منجر می‌شوند
نويسنده:تام راث ؛ مترجم:غزاله خطیبی ؛ ويراستار:هورفر فروردین - هنوز - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 8 -34-6047-600-978 انتخاب
9- چگونه بخوریم، بجنبیم، بخوابیم: چگونه انتخاب‌های کوچک به تغییرات بزرگ منجر می‌شوند
نويسنده:تام راث ؛ مترجم:غزاله خطیبی ؛ ويراستار:هورفر فروردین - هنوز - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 8 -34-6047-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1