لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پاشا، پریوش و آتش: فیلم‌نامه
نويسنده:جواد کراچی - داستان‌سرا - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 8000 ریال - 2 -59-7979-964 انتخاب
2- دیوار کوتاه شما (فیلمنامه)
نويسنده:جواد کراچی - داستان‌سرا - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1200 نسخه - 10000 ریال - 0 -61-7979-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1