لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(133)
چاپ مجدد (91)
تالیف (1)
ترجمه (223)
تهران (184)
شهرستان (40)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (224) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عروس ایران: بانوی امپراتوری مغول
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - سمیر - 314 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 3 -50-8940-964-978 انتخاب
2- کوروش کبیر
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - ولی،یاران قلم،یاران علوی - 394 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 55000 ریال - 3 -23-2896-964-978 انتخاب
3- اسکندر مقدونی
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - خسرو شیرین - 408 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -64-5813-600-978 انتخاب
4- اسکندر مقدونی
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - پر - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 110 نسخه - 200000 ریال - 1 -83-8007-964-978 انتخاب
5- کوروش کبیر
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - هنر قلم،امید کومش،آوای امید - 392 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 2 -9-91485-600-978 انتخاب
6- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - آیینه ‌دانش - 304 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 120000 ریال - 4 -65-5756-600-978 انتخاب
7- کوروش کبیر بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشیان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - کتاب پارسه،مرز فکر - 314 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 2 -38-5026-600-978 انتخاب
8- عروس ایران: بانوی امپراتوری مغول
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - سمیر،اکباتان - 314 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 2 -12-5788-964-978 انتخاب
9- کوروش کبیر
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - نیک فرجام - 368 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 6 -57-7159-600-978 انتخاب
10- کوروش کبیر
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق ؛ ويراستار:علی‌اصغر عبداللهی - به‌آفرین - 354 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 2100 نسخه - 52500 ریال - 0 -74-6760-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23