لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(133)
چاپ مجدد (92)
تالیف (1)
ترجمه (224)
تهران (185)
شهرستان (40)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (225) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسکندر مقدونی
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - آئینه دانش - 412 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 220000 ریال - 8 -284-215-600-978 انتخاب
2- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - مهراد،فراروی - 306 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 49000 ریال - 7 -50-8799-964-978 انتخاب
3- کوروش کبیر بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشیان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - کتاب پارسه - 314 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 2 -38-5026-600-978 انتخاب
4- اسکندر مقدونی
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - سروش‌گستر - 330 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 6 -13-6369-600-978 انتخاب
5- عروس ایران: بانوی امپراتوری مغول
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - داریوش - 306 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 0 -57-8480-600-978 انتخاب
6- کوروش کبیر
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - ولی،یاران قلم،یاران علوی - 394 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 55000 ریال - 3 -23-2896-964-978 انتخاب
7- کوروش کبیر
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - آرمان خرد - 384 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 8 -44-5584-600-978 انتخاب
8- کوروش کبیر
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - آدینه سبز - 332 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 140000 ریال - 7 -49-6745-600-978 انتخاب
9- کوروش کبیر
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:صادق رضازاده‌شفق - ارمغان - 312 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 210 نسخه - 380000 ریال - 9 -37-8974-964-978 انتخاب
10- قدم به قدم با اسکندر در کشور ایران بانضمام از بلخ تا نیشابور و جنگهای ایران
نويسنده:هرولد لمب ؛ نويسنده: هرودوت ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - گلریز - 234 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1389 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 9 -18-5527-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23