لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روزهای من
نويسنده:هنری پلوکرز ؛ مترجم:شهرام شفیعی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3500 نسخه - 11000 ریال - 4 -665-349-964-978 انتخاب
2- سلامتی
نويسنده:هنری پلوکرز ؛ مترجم:شهرام شفیعی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3600 نسخه - 11000 ریال - 2 -515-349-964-978 انتخاب
3- وقتی که ما بچه‌ایم
نويسنده:هنری پلوکرز ؛ مترجم:شهرام شفیعی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - 26 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 1600 نسخه - 50000 ریال - 4 -553-349-964-978 انتخاب
4- وقتی که ما بچه‌ایم
نويسنده:هنری پلوکرز ؛ مترجم:شهرام شفیعی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3600 نسخه - 11000 ریال - 1 -512-349-964-978 انتخاب
5- پرنده‌ها برمی‌گردند
نويسنده:هنری پلوکرز ؛ مترجم:شهرام شفیعی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3600 نسخه - 11000 ریال - 7 -552-349-964-978 انتخاب
6- یک روز دیگر
نويسنده:هنری پلوکرز ؛ مترجم:شهرام شفیعی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3600 نسخه - 11000 ریال - 0 -551-349-964-978 انتخاب
7- ساعت‌ها چه می‌گویند
نويسنده:هنری پلوکرز ؛ مترجم:شهرام شفیعی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3500 نسخه - 11000 ریال - 7 -664-349-964-978 انتخاب
8- بزرگ شدن
نويسنده:هنری پلوکرز ؛ مترجم:شهرام شفیعی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3600 نسخه - 11000 ریال - 5 -514-349-964-978 انتخاب
9- من و تو
نويسنده:هنری پلوکرز ؛ مترجم:شهرام شفیعی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3600 نسخه - 11000 ریال - 8 -513-349-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1