لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (18)
تالیف (39)
ترجمه (9)
تهران (19)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (42)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (48) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عفریت و بازرگان، برگرفته از داستان‌های هزار و یک شب
نويسنده:عبداللطیف طسوجی‌تبریزی ؛ گردآورنده:محمدرضا کمره‌ای ؛ تصويرگر:یاسمن ثروتیان - مشق هنر - 28 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -62-6072-600-978 انتخاب
2- تو مادر منی؟
نويسنده:محمدرضا شمس‌ ؛ ويراستار:علی خاکبازان ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 6 -266-391-964-978 انتخاب
3- مورچه
محقق:محمدرضا کمره‌ای ؛ مترجم:بهاره خسروان ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - مشق هنر - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 4 -65-6072-600-978 انتخاب
4- علوم تجربی ششم ابتدایی
نويسنده:طیبه غفوری ؛ نويسنده:مهتاب سلیمان‌آبادی ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - گردوی دانش - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 7 -24-6786-600-978 انتخاب
5- مار
محقق:محمدرضا کمره‌ای ؛ مترجم:بهاره خسروان ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - مشق هنر - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 5 -71-6072-600-978 انتخاب
6- تو مادر منی؟
نويسنده:محمدرضا شمس‌ ؛ ويراستار:علی خاکبازان ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 5000 نسخه - 34000 ریال - 6 -266-391-964-978 انتخاب
7- بوی گل
نويسنده:علی باباجانی ؛ گرافيست:علیرضا پوراکبری ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - آستان قدس رضوی، به نشر، کتابهای پروانه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 1 -2556-02-964-978 انتخاب
8- عنکبوت
محقق:محمدرضا کمره‌ای ؛ مترجم:بهاره خسروان ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - مشق هنر - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 1 -66-6072-600-978 انتخاب
9- علوم تجربی پنجم ابتدایی
نويسنده:طیبه غفوری ؛ نويسنده:حسین فاتحی‌پورگلاب ؛ زيرنظر:سمیه رجبلو - گردوی دانش - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 125000 ریال - 0 -23-6786-600-978 انتخاب
10- علوم تجربی ششم ابتدایی
نويسنده:طیبه غفوری ؛ نويسنده:مهتاب سلیمان‌آبادی ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - گردوی دانش - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 7 -24-6786-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5