لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (24)
تالیف (45)
ترجمه (9)
تهران (19)
شهرستان (35)
كودك و نوجوان (48)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیل
محقق:محمدرضا کمره‌ای ؛ مترجم:بهاره خسروان ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - مشق هنر - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 7 -64-6072-600-978 انتخاب
2- گل‌پری
شاعر:گلنار ثروتیان - مشق هنر - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 6 -45-6072-600-978 انتخاب
3- روزنامه دیواری
نويسنده:علی باباجانی ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - به نشر، کتابهای پروانه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 7 -2554-02-964-978 انتخاب
4- عنکبوت
محقق:محمدرضا کمره‌ای ؛ مترجم:بهاره خسروان ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - مشق هنر - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 1 -66-6072-600-978 انتخاب
5- حنانه گزارشگر می‌شود
نويسنده:علی باباجانی ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 9 -2563-02-964-978 انتخاب
6- نام من قرآن است!
نويسنده:غلامرضا حیدری‌ابهری ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - پیام آزادی، کتابهای پرنده - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -013-414-600-978 انتخاب
7- مامان گل
نويسنده:علی باباجانی ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)، کتابهای پروانه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 8 -2560-02-964-978 انتخاب
8- گاو
محقق:محمدرضا کمره‌ای ؛ مترجم:بهاره خسروان ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - مشق هنر - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 6 -74-6072-600-978 انتخاب
9- علوم تجربی ششم ابتدایی
نويسنده:طیبه غفوری ؛ نويسنده:مهتاب سلیمان‌آبادی ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - گردوی دانش - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -24-6786-600-978 انتخاب
10- روزنامه دیواری
نويسنده:علی باباجانی ؛ تصويرگر:گلنار ثروتیان - به نشر، کتابهای پروانه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 7 -2554-02-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6