لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (11)
تالیف (32)
ترجمه (3)
تهران (34)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ دوسویه اسپانیایی - فارسی فارسی - اسپانیایی
نويسنده:کامروز پارسای - رهنما - 1000 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 68000 ریال - 3 -159-367-964 انتخاب
2- کلام درمانی با مکاتب عرفانی جهان (تعیین مدار فکری خود با چکیده سخنان عارفان جهان)
مقدمه:کامروز پارسای - آسیم - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 0 -413-418-964-978 انتخاب
3- دستور زبان جامع اسپانیایی: به انضمام مکالمات روزمره و کلیه ...
نويسنده:کامروز پارسای - اشراقی - 360 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 1850 ریال - انتخاب
4- آموزش و کاربرد دستور زبان اسپانیایی با روش USO
نويسنده:کامروز پارسای - رهنما - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1200 نسخه - 350000 ریال - 9 -295-367-964-978 انتخاب
5- دستور زبان جامع اسپانیائی: به انضمام مکالمات روزمره و کلیه افعال اسپانیایی به فارسی - فارسی...
نويسنده:کامروز پارسای - اشراقی،صفار - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 2200 نسخه - 37000 ریال - 5 -28-5966-964-978 انتخاب
6- دستور زبان جامع اسپانیائی: به انضمام مکالمات روزمره و کلیه ...
نويسنده:کامروز پارسای - اشراقی،صفار - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 0 -28-5966-964 انتخاب
7- فیدل کاسترو ومذهب
نويسنده:فری بتو ؛ مترجم:کامروز پارسای - کامروز پارسای - 317 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 6000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
8- فرهنگ فارسی - فرانسه راشد
نويسنده:کامروز پارسای - دانشیار - 946 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 189000 ریال - 8 -60-7015-964-978 انتخاب
9- آموزش و کاربرد دستور زبان اسپانیایی با روش USO
نويسنده:کامروز پارسای - رهنما - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1200 نسخه - 200000 ریال - 9 -295-367-964-978 انتخاب
10- دستور زبان جامع اسپانیائی
نويسنده:کامروز پارسای - اشراقی - 372 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 1850 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4