لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توپوزقلی میرزا: قصه‌های ایرانی
گردآورنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ به‌اهتمام:سیداحمد وکیلیان ؛ به‌اهتمام:زهره زنگنه - ثالث - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 550 نسخه - 485000 ریال - 8 -260-380-964-978 انتخاب
2- هنر تزئین حنا: ساخت گل و عروسکهای چینی
نويسنده:زهره زنگنه - مهرآذین - 40 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 5 -0-94466-600-978 انتخاب
3- توپوزقلی میرزا: قصه‌های ایرانی
گردآورنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ به‌اهتمام:سیداحمد وکیلیان ؛ به‌اهتمام:زهره زنگنه - ثالث - 408 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 8 -260-380-964-978 انتخاب
4- هنر تزئین حنا: ساخت پرندگان
نويسنده:زهره زنگنه - مهرآذین - 38 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 9 -2-94466-600-978 انتخاب
5- توپوزقلی میرزا: قصه‌های ایرانی
گردآورنده:لارنس‌پل الول‌ساتن ؛ به‌اهتمام:سیداحمد وکیلیان ؛ به‌اهتمام:زهره زنگنه - ثالث - 408 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 8 -260-380-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1