لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فه‌رهه‌نگی زاره‌کی موکریان
نويسنده:صلاح پایانیانی - صلاح پایانیانی - 568 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 1 -8648-04-964-978 انتخاب
2- فه‌رهه‌نگی زاره‌کی موکریان
نويسنده:صلاح پایانیانی - صلاح پایانیانی - 442 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -6835-04-964-978 انتخاب
3- فه‌رهه‌نگی زاره‌کیی موکریان: خورد و خوراک
نويسنده:صلاح پایانیانی - سرای هیمن - 520 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 3 -1-98265-600-978 انتخاب
4- ئه‌ده‌بیاتی زاره‌کی مندالانی موکریان
نويسنده:صلاح پایانیانی - هیوا - 220 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 1 -34-7970-964-978 انتخاب
5- ئه‌ده‌بیاتی زاره‌کی موکریان: به‌شی مندالان
نويسنده:صلاح پایانیانی - صلاح پایانیانی - 132 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 130000 ریال - 8 -0602-04-600-978 انتخاب
6- ئه‌ده‌بیاتی زاره‌کی موکریان: به‌شی مندالان
نويسنده:صلاح پایانیانی - صلاح پایانیانی - 248 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 4000 نسخه - 300000 ریال - 1 -0601-04-600-978 انتخاب
7- فه‌رهه‌نگی زاره‌کی موکریان
نويسنده:صلاح پایانیانی - هیوا - 598 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 8 -35-7970-964-978 انتخاب
8- فه‌رهه‌نگی زاره‌کی موکریان
نويسنده:صلاح پایانیانی - صلاح پایانیانی - 616 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 4 -0981-04-600-978 انتخاب
9- فه‌رهه‌نگی جل‌وبه‌رگ و خشل و خالی‌ژنانی موکریان
نويسنده:صلاح پایانیانی ؛ نويسنده:لیلا نورانی - ناشر - 288 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 430000 ریال - 4 -2284-04-600-978 انتخاب
10- ئه‌ده‌بیاتی زاره‌کی موکریان: به‌شی ژنان
گردآورنده:صلاح پایانیانی - صلاح پایانیانی - 334 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 1 -0982-04-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2