لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (34)
تالیف (89)
ترجمه (0)
تهران (89)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (47)
كمك درسی و آموزشی (41)

تعداد یافت شده (89) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کیسه‌ی زباله
نويسنده:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - کانون آگهی و تبلیغاتی سائس - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 7 -0613-04-964-978 انتخاب
2- از دفترچه خاطرات یک درخت
نويسنده:احمد عربلو ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سفیدسار - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 7 -73-5453-600-978 انتخاب
3- پیک آدینه پنجم دبستان
نويسنده:حسن‌رضا شیری ؛ نويسنده:هاله ایمانی ؛ نويسنده:سیده‌سکینه موسوی - بین‌المللی گاج - 226 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 5000 نسخه - 350000 ریال - 9 -895-359-600-978 انتخاب
4- پارک ممنوع: شعر
نويسنده:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - انتخاب
5- فارسی سوم دبستان
نويسنده:شیدا رضاقلی‌تبریزی ؛ زيرنظر:سعید فرهادی‌پور ؛ زيرنظر:مرضیه غلامی - بین‌المللی گاج - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 3000 نسخه - 170000 ریال - 6 -614-359-600-978 انتخاب
6- ماجراهای پیشول میشول و آقای نیکی: سلام آقا نیکی
شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - انتخاب
7- فارسی پنجم دبستان
زيرنظر:سعید فرهادی‌پور ؛ زيرنظر:مرضیه غلامی ؛ نويسنده:سیده‌نجمه حسینی - بین‌المللی گاج - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 5000 نسخه - 250000 ریال - 7 -547-359-600-978 انتخاب
8- زباله و جوی آب: رنگ‌آمیزی
نويسنده:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - انتخاب
9- ماجراهای پیشول میشول و آقای نیکی: اتاقک بازیافت
شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - انتخاب
10- جاروی مکانیزه
نويسنده:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - کانون آگهی و تبلیغاتی سائس - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5 -0688-04-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9