لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (37)
تالیف (95)
ترجمه (0)
تهران (95)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (50)
كمك درسی و آموزشی (44)

تعداد یافت شده (95) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آتش‌نشانان: رنگ‌آمیزی (معرفی آتش‌نشانان)
نويسنده:علی سلیمی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - کانون آگهی و تبلیغاتی سائس - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 10000 نسخه - 8 -7-90174-600-978 انتخاب
2- علوم سوم دبستان
نويسنده:مصطفی خلیل‌زاده ؛ نويسنده:مرضیه غلامی ؛ زيرنظر:سعید فرهادی‌پور - بین‌المللی گاج - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 61 سال 1396 - 5000 نسخه - 200000 ریال - 0 -575-359-600-978 انتخاب
3- سلام آقا نیکی: رنگ‌آمیزی کودکان (اتاقک بازیافت)
شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 4 -1745-90-600-978 انتخاب
4- فارسی سوم دبستان
نويسنده:شیدا رضاقلی‌تبریزی ؛ زيرنظر:سعید فرهادی‌پور ؛ زيرنظر:مرضیه غلامی - بین‌المللی گاج - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 3000 نسخه - 220000 ریال - 6 -614-359-600-978 انتخاب
5- پیک آدینه ششم دبستان
نويسنده:حسن‌رضا شیری ؛ نويسنده:هاله ایمانی ؛ نويسنده:سیده‌سکینه موسوی - بین‌المللی گاج - 220 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 5000 نسخه - 350000 ریال - 6 -896-359-600-978 انتخاب
6- غذای فراری
نويسنده:احمد عربلو ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سفیدسار - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 1 -75-5453-600-978 انتخاب
7- ماجراهای پیشول میشول و آقای پاکی: ساعت 9
شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 7 -0783-04-964-978 انتخاب
8- ریاضی سوم دبستان
نويسنده:علیرضا رئیسی‌امجد ؛ نويسنده:اعظم شمس ؛ زيرنظر:سعید فرهادی‌پور - بین‌المللی گاج - 186 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 203 سال 1396 - 5000 نسخه - 240000 ریال - 3 -574-359-600-978 انتخاب
9- سلام آقا نیکی: رنگ‌آمیزی کودکان
شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 0 -1743-90-600-978 انتخاب
10- فارسی اول دبستان
نويسنده:نادره معدنی ؛ زيرنظر:مرضیه غلامی ؛ گرافيست:بهروز گرگین - بین‌المللی گاج - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 105 سال 1397 - 5000 نسخه - 260000 ریال - 5 -570-359-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10