لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (0)
تالیف (26)
ترجمه (2)
تهران (28)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (28)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجراهای پیشول میشول و آقای نیکی: اتاقک بازیافت
شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - انتخاب
2- بچه‌ گربه‌های مهمان: رنگ‌آمیزی
نويسنده:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 1 -5-90160-600-978 انتخاب
3- جاروی مکانیزه
نويسنده:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - کانون آگهی و تبلیغاتی سائس - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5 -0688-04-964-978 انتخاب
4- ماجراهای پیشول میشول و آقای پاکی: ریختن زباله از ماشین
شاعر:علی سلیمی ؛ شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 2 -8-90160-600-978 انتخاب
5- زباله و جوی آب: رنگ‌آمیزی
نويسنده:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - انتخاب
6- زباله و جوی آب
نويسنده:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 0 -2-90160-600-978 انتخاب
7- سلام آقا نیکی: رنگ‌آمیزی کودکان (اتاقک بازیافت)
شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 4 -1745-90-600-978 انتخاب
8- سلام آقا نیکی: اتاقک بازیافت
شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 7 -1744-90-600-978 انتخاب
9- آقای پاک‌ساز
نويسنده:بهنام صبوحی ؛ مترجم:گریگور قضاریان - شهرداری تهران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1 -13-0424-964-978 انتخاب
10- سلام آقا نیکی: رنگ‌آمیزی کودکان
شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 0 -1743-90-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3