لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (23)
تالیف (13)
ترجمه (48)
تهران (61)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (61) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دنیای خیالی بارانکین (دو داستان)
نويسنده:والری مدویدوف ؛ مترجم:رقیه بهزادی ؛ ويراستار:پرویز شهریاری - نشر نی - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 5 -371-312-964 انتخاب
2- فرهنگ اساطیر شرق باستان
نويسنده:گوندولین لیک ؛ مترجم:رقیه بهزادی - طهوری - 296 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 8 -64-6414-964-978 انتخاب
3- سارمات‌ها
نويسنده:تادئوتس سولیمیرسکی ؛ مترجم:رقیه بهزادی - میترا - 256 صفحه - چاپ 1 سال 1374 - 1500 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
4- دانشنامه اساطیر یونان و روم
نويسنده:مایک دیکسو‌ن‌-‌کندی ؛ مترجم:رقیه بهزادی - طهوری - 530 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 5 -49-6414-964-978 انتخاب
5- تاریخ بابل از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان
نويسنده:لئوناردویلیام کینگ ؛ مترجم:رقیه بهزادی ؛ ويراستار:منوچهر امیری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1500 نسخه - 22000 ریال - 2 -187-445-964 انتخاب
6- قوم‌های کهن: در قفقاز، ماورای قفقاز، بین‌النهرین و هلال حاصلخیز
نويسنده:رقیه بهزادی - علمی - 542 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 500000 ریال - 4 -216-404-964-978 انتخاب
7- فرهنگ نمادهای آیینی
نويسنده:جین کوپر ؛ مترجم:رقیه بهزادی - علمی - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100 نسخه - 8 -218-404-964-978 انتخاب
8- بندهش هندی متنی بزبان پارسی میانه (پهلوی ساسانی)
مترجم:رقیه بهزادی - موسسه مطالعات هنر اسلامی - 392 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
9- ارمنی‌ها
نويسنده:سرارپی درنرسسیان ؛ مترجم:رقیه بهزادی - طهوری - 280 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 1 -12-5911-600-978 انتخاب
10- فنیقی‌ها
نويسنده:ساباتینو موسکاتی ؛ مترجم:رقیه بهزادی - پژوهنده - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - 2100 نسخه - 20000 ریال - 2 -09-6302-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7