لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (23)
تالیف (13)
ترجمه (48)
تهران (61)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (61) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سکاها
نويسنده:تامارا تالبوت‌رایس ؛ مترجم:رقیه بهزادی - یزدان - 243 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 2000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
2- قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران
نويسنده:رقیه بهزادی - طهوری - 374 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 1 -45-6414-964 انتخاب
3- قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران
نويسنده:رقیه بهزادی - طهوری - 376 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1100 نسخه - 170000 ریال - 7 -45-6414-964-978 انتخاب
4- فرهنگ اساطیر شرق باستان
نويسنده:گوندولین لیک ؛ مترجم:رقیه بهزادی - طهوری - 296 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 8 -64-6414-964-978 انتخاب
5- خاستگاه پارت‌ها
نويسنده:بوهدان‌فیلیپ لوزینسکی ؛ مترجم:رقیه بهزادی - پژوهنده - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3100 نسخه - 5000 ریال - 1 -97-6302-964 انتخاب
6- سارمات‌ها
نويسنده:تادئوتس سولیمیرسکی ؛ مترجم:رقیه بهزادی - میترا - 256 صفحه - چاپ 1 سال 1374 - 1500 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
7- تاریخ بابل از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان
نويسنده:لئوناردویلیام کینگ ؛ مترجم:رقیه بهزادی ؛ ويراستار:منوچهر امیری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -187-445-964-978 انتخاب
8- قوم‌های کهن: در قفقاز، ماورای قفقاز، بین‌النهرین و هلال حاصلخیز
نويسنده:رقیه بهزادی - علمی - 546 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 650 نسخه - 260000 ریال - 4 -216-404-964-978 انتخاب
9- فرهنگ نمادهای آیینی
نويسنده:جین کوپر ؛ مترجم:رقیه بهزادی - علمی - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100 نسخه - 8 -218-404-964-978 انتخاب
10- میترا (مهر) در هندوستان و نزد مغان هندویی شده
نويسنده:هلموت هومباخ ؛ مترجم:رقیه بهزادی - پژوهنده - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3100 نسخه - 3500 ریال - 0 -13-6302-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7