لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (24)
تالیف (14)
ترجمه (49)
تهران (63)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر بیزانس
نويسنده:دیویدتالبوت رایس ؛ مترجم:رقیه بهزادی ؛ مترجم:ماندانا علیپور - قطره - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 28000 ریال - 5 -434-341-964 انتخاب
2- فرهنگ
نويسنده:رقیه بهزادی ؛ خطاط:محمد احصایی - موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی - 330 صفحه - جلد 14 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
3- سارمات‌ها
نويسنده:تادئوتس سولیمیرسکی ؛ مترجم:رقیه بهزادی - طهوری - 316 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 8 -13-5911-600-978 انتخاب
4- آریاها و ناآریاها در چشم‌انداز کهن تاریخ ایران
نويسنده:رقیه بهزادی - طهوری - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 2 -36-6414-964 انتخاب
5- بندهش هندی متنی بزبان پارسی میانه (پهلوی ساسانی)
مترجم:رقیه بهزادی ؛ نويسنده:فردیناند یوستی ؛ زيرنظر:مجید اسمعیلی‌زارع - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 406 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 500 نسخه - 80000 ریال - 4 -405-426-964-978 انتخاب
6- آریاها و ناآریاها در چشم‌انداز کهن تاریخ ایران
نويسنده:رقیه بهزادی - طهوری - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1650 نسخه - 10000 ریال - 2 -36-6414-964 انتخاب
7- ایران و جهان غرب
نويسنده:جان بوردمان ؛ مترجم:رقیه بهزادی - طهوری - 342 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 5 -14-5911-600-978 انتخاب
8- سکاها
نويسنده:تامارا تالبوت‌رایس ؛ مترجم:رقیه بهزادی - یزدان - 243 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 2000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
9- هیتی‌ها
نويسنده:الیور کرنی ؛ مترجم:رقیه بهزادی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 500 نسخه - 56000 ریال - 9 -413-426-964-978 انتخاب
10- سکاها
نويسنده:تامارا تالبوت‌رایس ؛ مترجم:رقیه بهزادی - طهوری - 278 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 1650 نسخه - 70000 ریال - 1 -89-6414-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7