لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (22)
تالیف (12)
ترجمه (48)
تهران (60)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (60) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران
نويسنده:رقیه بهزادی - طهوری - 374 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 1 -45-6414-964 انتخاب
2- تاریخ بابل از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان
نويسنده:لئوناردویلیام کینگ ؛ مترجم:رقیه بهزادی ؛ ويراستار:منوچهر امیری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -187-445-964-978 انتخاب
3- فرهنگ نمادهای آیینی
نويسنده:جین کوپر ؛ مترجم:رقیه بهزادی - علمی - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100 نسخه - 8 -218-404-964-978 انتخاب
4- آریاها و ناآریاها در چشم‌انداز کهن تاریخ ایران
نويسنده:رقیه بهزادی - طهوری - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 2 -36-6414-964 انتخاب
5- ارمنی‌ها
نويسنده:سرارپی درنرسسیان ؛ مترجم:رقیه بهزادی - طهوری - 280 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 1 -12-5911-600-978 انتخاب
6- فرهنگ نمادهای آیینی
نويسنده:جین کوپر ؛ مترجم:رقیه بهزادی - علمی - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 150 نسخه - 750000 ریال - 8 -218-404-964-978 انتخاب
7- هنر بیزانس
نويسنده:دیویدتالبوت رایس ؛ مترجم:رقیه بهزادی ؛ مترجم:ماندانا علیپور - قطره - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 28000 ریال - 5 -434-341-964 انتخاب
8- طلسم و تعویذ (نزد اقوام شرق باستان) مصر
نويسنده:کارول‌ا.آر اندروز ؛ مترجم:رقیه بهزادی - طهوری - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 330 نسخه - 300000 ریال - 8 -42-5911-600-978 انتخاب
9- ایران و جهان غرب
نويسنده:جان بوردمان ؛ مترجم:رقیه بهزادی - طهوری - 342 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 5 -14-5911-600-978 انتخاب
10- دوقلوها، توامانی و همزادها (از دیرباز تاکنون)
نويسنده:جان لش ؛ مترجم:رقیه بهزادی - علمی - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 5 -219-404-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6