لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (10)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان زندگی آنتونی رابینز
نويسنده:مایکل بولداک ؛ باهمكاري:سینتیا چان ؛ مترجم:الهام تفسیری - دکلمه‌گران - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 9 -23-6322-964 انتخاب
2- قدرت انگیزه
نويسنده:مایکل بولداک ؛ مترجم:نرگس جلالتی - کتابسرای ‌تندیس - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 7 -125-182-600-978 انتخاب
3- سرگذشت آنتونی رابینز و رازهای موفقیت او
نويسنده:مایکل بولداک ؛ مترجم:هومن مجردزاده‌کرمانی - موسسه فرهنگی راه‌بین - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 8 -14-6276-964 انتخاب
4- داستان زندگی آنتونی رابینز
نويسنده:مایکل بولداک ؛ مترجم:معصومه شرقی‌ثانی - اتابک - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 4 -05-7785-964 انتخاب
5- داستان زندگی آنتونی رابینز
نويسنده:مایکل بولداک ؛ باهمكاري:سینتیا چان ؛ مترجم:الهام تفسیری - دکلمه‌گران - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 9 -23-6322-964 انتخاب
6- داستان زندگی آنتونی رابینز
نويسنده:مایکل بولداک ؛ باهمكاري:سینتیا چان ؛ مترجم:الهام تفسیری - دکلمه‌گران - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 9 -23-6322-964 انتخاب
7- سرگذشت آنتونی رابینز و رازهای موفقیت او
نويسنده:مایکل بولداک ؛ مترجم:هومن مجردزاده‌کرمانی - موسسه فرهنگی راه‌بین - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 8 -14-6276-964 انتخاب
8- سرگذشت آنتونی رابینز و رازهای موفقیت او
نويسنده:مایکل بولداک ؛ مترجم:هومن مجردزاده‌کرمانی - راه‌بین - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 2500 نسخه - 15000 ریال - 8 -14-6276-964 انتخاب
9- سرگذشت آنتونی رابینز و رازهای موفقیت او
نويسنده:مایکل بولداک ؛ مترجم:هومن مجردزاده‌کرمانی - موسسه فرهنگی راه‌بین - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 8 -14-6276-964 انتخاب
10- سرگذشت آنتونی رابینز و رازهای موفقیت او
نويسنده:مایکل بولداک ؛ مترجم:هومن مجردزاده‌کرمانی - موسسه فرهنگی راه‌بین - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 2500 نسخه - 12000 ریال - 8 -14-6276-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2