لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (8)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سی و نه پله
نويسنده:جان بوکان ؛ مترجم:جواد میرکریمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 228 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1500 نسخه - 16000 ریال - 8 -0681-00-964-978 انتخاب
2- سی و نه پله
نويسنده:جان بوکان ؛ مترجم:الهام‌السادات یاسینی ؛ ويراستار:لیلا جعفرزاده - آلاچیق کتاب - 59 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -4-96003-622-978 انتخاب
3- سی و نه پله
نويسنده:جان بوکان ؛ مترجم:جواد میرکریمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 228 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 1500 نسخه - 7000 ریال - 5 -0681-00-964 انتخاب
4- سی و نه پله
نويسنده:جان بوکان ؛ مترجم:شیوا مقانلو - کتابسرای ‌تندیس - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 57000 ریال - 3 -082-182-600-978 انتخاب
5- سی و نه پله
نويسنده:جان بوکان ؛ مترجم:جواد میرکریمی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 194 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 200 نسخه - 100000 ریال - 6 -505-121-600-978 انتخاب
6- سی و نه پله
نويسنده:جان بوکان ؛ مترجم:جواد میرکریمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 3 -1650-00-964-978 انتخاب
7- سی و نه پله
نويسنده:جان بوکان ؛ مترجم:جواد میرکریمی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 194 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -505-121-600-978 انتخاب
8- سی و نه پله
نويسنده:جان بوکان ؛ مترجم:الهام‌السادات یاسینی ؛ ويراستار:لیلا جعفرزاده - آلاچیق کتاب - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -4-96003-622-978 انتخاب
9- سی و نه پله
نويسنده:جان بوکان ؛ مترجم:شهرام ارشدنژاد - گیل - 110 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
10- قتل در لندن
نويسنده:جان بوکان ؛ مترجم:محمدحسین خوان‌یغما - آمه - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 2 -71-6061-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1