لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (16)
تالیف (4)
ترجمه (19)
تهران (22)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ساندویچ ژامبون
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی - موسسه انتشارات نگاه - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 300000 ریال - 6 -080-376-600-978 انتخاب
2- پینوکیو
نويسنده:کارلو کولودی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی - موسسه انتشارات نگاه - 204 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 2 -174-376-600-978 انتخاب
3- ساندویچ ژامبون
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی - موسسه انتشارات نگاه - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 500 نسخه - 300000 ریال - 6 -080-376-600-978 انتخاب
4- هزار پیشه
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی ؛ ويراستار:سعید خواجه‌افضلی - موسسه انتشارات نگاه - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -239-376-600-978 انتخاب
5- هزار پیشه
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی ؛ ويراستار:سعید خواجه‌افضلی - موسسه انتشارات نگاه - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 100 نسخه - 180000 ریال - 8 -239-376-600-978 انتخاب
6- تلفن قرمز زنگ می‌زند (مجموعه‌ی داستان)
نويسنده:فاطمه لطفی ؛ نويسنده:محمد رمضانی ؛ نويسنده:مهدی صالحی‌اقدم - کمانه - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 2 -0-91192-600-978 انتخاب
7- ساندویچ ژامبون
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی - موسسه انتشارات نگاه - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 6 -080-376-600-978 انتخاب
8- هزار پیشه
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی ؛ ويراستار:سعید خواجه‌افضلی - موسسه انتشارات نگاه - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 8 -239-376-600-978 انتخاب
9- تهران 9413
نويسنده:مهسا تکاپومنش‌بقایی ؛ نويسنده:زهره طاهرخانی ؛ نويسنده:شهاب صفری - باژ - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 8 -66-8941-600-978 انتخاب
10- ساندویچ ژامبون
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:علی‌ امیرریاحی - موسسه انتشارات نگاه - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 6 -080-376-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3