لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (33)
تالیف (1)
ترجمه (53)
تهران (54)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (54)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بوسه‌هایی برای بابا
نويسنده:فرانسس واتس ؛ مترجم:مینا پورشعبانی ؛ تصويرگر:دیوید لگ - مبتکران،پیشروان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 3 -0692-07-964-978 انتخاب
2- بوسه‌هایی برای بابا
نويسنده:فرانسس واتس ؛ مترجم:مینا پورشعبانی ؛ تصويرگر:دیوید لگ - میچکا - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 500 نسخه - 150000 ریال - 8 -15-6721-622-978 انتخاب
3- بوسه‌هایی برای بابا
نويسنده:فرانسس واتس ؛ مترجم:مینا پورشعبانی ؛ تصويرگر:دیوید لگ - میچکا - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 500 نسخه - 150000 ریال - 8 -15-6721-622-978 انتخاب
4- نانسی می‌داند
نويسنده:سایبل یانگ ؛ مترجم:مینا پورشعبانی ؛ ويراستار:جمال‌الدین اکرمی - میچکا - 40 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 2 -66-7082-964-978 انتخاب
5- جوجه کوچولو! تی‌تاپ تی‌تاپ، بدو
نويسنده:جورج شانون ؛ مترجم:مینا پورشعبانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 5000 نسخه - 4 -174-391-964-978 انتخاب
6- خانم مرغه و تمساح گرسنه
نويسنده:وون‌لدای پای ؛ نويسنده:مارگارت‌اچ لیبرت ؛ مترجم:مینا پورشعبانی - دانش نگار - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 8 -063-308-600-978 انتخاب
7- بوسه‌هایی برای بابا
نويسنده:فرانسس واتس ؛ مترجم:مینا پورشعبانی ؛ تصويرگر:دیوید لگ - میچکا - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 500 نسخه - 150000 ریال - 8 -15-6721-622-978 انتخاب
8- مامان خیلی بزرگ من
نويسنده:الیویه کا ؛ مترجم:مینا پورشعبانی ؛ ويراستار:حسام سبحانی‌طهرانی - میچکا - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 1 -130-252-622-978 انتخاب
9- جوجه کوچولو! تی‌تاپ تی‌تاپ، بدو
نويسنده:جورج شانون ؛ مترجم:مینا پورشعبانی ؛ تصويرگر:لورا درانزک - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 4 -174-391-964-978 انتخاب
10- بابابزرگ سبز من
نويسنده:لین اسمیت ؛ مترجم:مینا پورشعبانی ؛ ويراستار:حسام سبحانی‌طهرانی - مبتکران - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 7 -2281-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6