لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (50)
تالیف (0)
ترجمه (80)
تهران (80)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (79)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شهر ترسناک
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1650 نسخه - 70000 ریال - 9 -0094-08-600-978 انتخاب
2- نقشه‌ی گنج
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 2 -807-536-964-978 انتخاب
3- ویلای اشباح
نويسنده:کورنلیاکارولینه فونکه ؛ مترجم:مسعود حجوانی - پیدایش - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 4 -425-349-964-978 انتخاب
4- دانشکده هیولا
نويسنده:مارتین ویدمارک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - پیدایش - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 5 -866-349-964-978 انتخاب
5- زنگ خطر
نويسنده:مارتین ویدمارک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - پیدایش - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 9 -868-349-964-978 انتخاب
6- پشت میله‌های زندان
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 770 نسخه - 60000 ریال - 9 -808-536-964-978 انتخاب
7- فرار به آینده
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 9 -811-536-964-978 انتخاب
8- فرانکن اشتاین
نويسنده:مارتین ویدمارک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - پیدایش - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -867-349-964-978 انتخاب
9- اشباح در فروشگاه
نويسنده:مارتین ویدمارک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - پیدایش - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 2 -870-349-964-978 انتخاب
10- اشباح در شهر
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1650 نسخه - 60000 ریال - 6 -914-251-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8