لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (56)
تالیف (0)
ترجمه (86)
تهران (86)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (85)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شکار شبح آتشین
نويسنده:کورنلیاکارولینه فونکه ؛ مترجم:مسعود حجوانی - پیدایش - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3600 نسخه - 12000 ریال - 1 -426-349-964-978 انتخاب
2- شکار شبح آتشین
نويسنده:کورنلیاکارولینه فونکه ؛ مترجم:مسعود حجوانی - پیدایش - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 1 -426-349-964-978 انتخاب
3- فرانکن اشتاین
نويسنده:مارتین ویدمارک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - پیدایش - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 80000 ریال - 2 -867-349-964-978 انتخاب
4- پشت میله‌های زندان
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 550 نسخه - 80000 ریال - 9 -808-536-964-978 انتخاب
5- شب‌ها گرگ می‌شوم
نويسنده:کورنلیاکارولینه فونکه ؛ مترجم:مسعود حجوانی - پیدایش - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3600 نسخه - 12000 ریال - 0 -449-349-964-978 انتخاب
6- دانشکده هیولا
نويسنده:مارتین ویدمارک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - پیدایش - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2500 نسخه - 25000 ریال - 5 -866-349-964-978 انتخاب
7- سایه‌ای در شب
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 2 -810-536-964-978 انتخاب
8- فرار به آینده
نويسنده:اولف بلانک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 550 نسخه - 80000 ریال - 9 -811-536-964-978 انتخاب
9- رویای لیپل
نويسنده:پاول مار ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:جواد محقق - پیدایش - 252 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2600 نسخه - 22000 ریال - 9 -417-349-964-978 انتخاب
10- فرانکن اشتاین
نويسنده:مارتین ویدمارک ؛ مترجم:مسعود حجوانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - پیدایش - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -867-349-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9