لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان بی‌پایان
نويسنده:میشائیل انده ؛ مترجم:شیرین بنی‌احمد - نشر چشمه، کتاب ونوشه - 580 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -30-5571-964-978 انتخاب
2- داستان بی‌پایان
نويسنده:میشائیل انده ؛ مترجم:شیرین بنی‌احمد - نشر چشمه - 580 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 400000 ریال - 4 -30-5571-964-978 انتخاب
3- امیلی ال
نويسنده:مارگریت دوراس ؛ مترجم:شیرین بنی‌احمد ؛ ويراستار:قاسم روبین - نیلوفر - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 770 نسخه - 95000 ریال - 2 -586-448-964-978 انتخاب
4- لبخند در پای نردبام
نويسنده:هنری میلر ؛ مترجم:شیرین بنی‌احمد - گفتار - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 5500 ریال - 2 -66-5570-964 انتخاب
5- داستان بی‌پایان
نويسنده:میشائیل انده ؛ مترجم:شیرین بنی‌احمد - روز - 603 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 3100 نسخه - 2900 ریال - انتخاب
6- سدی برابر اقیانوس آرام
نويسنده:مارگریت دوراس ؛ مترجم:شیرین بنی‌احمد ؛ ويراستار:سمیه نوروزی - نیلوفر - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 770 نسخه - 480000 ریال - 2 -771-448-964-978 انتخاب
7- قلعه‌ی پوسکان کازرون
نويسنده:لویی‌واندن برگ ؛ مترجم:شیرین بنی‌احمد - کازرونیه - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 964-94257-3-X انتخاب
8- امیلی ال
نويسنده:مارگریت دوراس ؛ مترجم:شیرین بنی‌احمد - نیلوفر - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 2 -586-448-964-978 انتخاب
9- داستان بی‌پایان
نويسنده:میشائیل انده ؛ مترجم:شیرین بنی‌احمد - نشر چشمه، کتاب ونوشه - 580 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 8 -30-5571-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1