لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (35)
تالیف (86)
ترجمه (0)
تهران (86)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (71)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب کار و تمرین عربی دوم راهنمایی شامل: تمرین‌های متنوعی از: لغات، قواعد، ترجمه و درک مطلب، سولات چهارگزینه‌ای در پایان هر درس...
نويسنده:سیدمحمدصالح آل‌داود ؛ ويراستار:مریم زری‌باف - گل‌واژه - 84 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 5000 نسخه - 38000 ریال - 9 -598-482-964-978 انتخاب
2- کودک و اختلال یادگیری به زبان ساده
نويسنده:مریم دری ؛ ويراستار:مریم زری‌باف - استادان قلم - 54 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 90000 ریال - 4 -76-6201-600-978 انتخاب
3- دین و زندگی سال سوم دبیرستان
نويسنده:حمید شاه‌علی ؛ ويراستار:مریم زری‌باف - استادان قلم - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 95000 ریال - 1 -9-91417-600-978 انتخاب
4- استرس و اضطراب در افراد
تهيه و تنظيم:مریم دری ؛ ويراستار:مریم زری‌باف - استادان قلم - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 52000 ریال - 0 -32-6201-600-978 انتخاب
5- کتاب گنجینه نهایی عربی (3) عمومی: دوره‌ی دبیرستان
نويسنده:مریم زری‌باف - استادان قلم - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 1 -19-6201-600-978 انتخاب
6- آموزش گام به گام فارسی یازدهم: کلیه رشته‌های نظری
نويسنده:مریم قربانی ؛ ويراستار:مریم زری‌باف - استادان قلم - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 1 -48-6201-600-978 انتخاب
7- گنجینه نهایی زبان انگلیسی 3: دوره دبیرستان
نويسنده:مژگان زری‌باف ؛ ويراستار:پناه دفتری ؛ ويراستار:مریم زری‌باف - استادان قلم - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 90000 ریال - 4 -21-6201-600-978 انتخاب
8- کتاب کار عربی دوم دبیرستان
نويسنده:مریم زری‌باف ؛ نويسنده:علی نظامی - استادان قلم - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 8 -0-91417-600-978 انتخاب
9- عربی (2) سال دوم دبیرستان
نويسنده:سیدمحسن حسینی‌ماهینی ؛ نويسنده:سیدمهدی اسماعیل‌خان ؛ ويراستار:طاهره میرزازاده - بین‌المللی گاج - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 9 -110-158-964-978 انتخاب
10- درسنامه آزمون زبان مقطع دکترا = ‏English profciency test ministry of research and technology
نويسنده:سیدمحسن تجاره ؛ ويراستار:مرتضی رضایی‌زاده ؛ ويراستار:مریم زری‌باف - استادان قلم - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 1 -80-6201-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9