لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (35)
تالیف (88)
ترجمه (0)
تهران (88)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (71)

تعداد یافت شده (88) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گنجینه نهایی زبان انگلیسی 3: دوره دبیرستان
نويسنده:مژگان زری‌باف ؛ ويراستار:پناه دفتری ؛ ويراستار:مریم زری‌باف - استادان قلم - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 90000 ریال - 4 -21-6201-600-978 انتخاب
2- عربی (2) سال دوم متوسطه (رشته‌ی علوم انسانی)
نويسنده:مریم زری‌باف - نشر گل‌واژه - 236 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 49500 ریال - 6 -528-482-964-978 انتخاب
3- قواعد عربی "جامع"
نويسنده:مریم زری‌باف - قوانین - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 37000 ریال - 0 -68-6310-964 انتخاب
4- کتاب کار عربی سوم دبیرستان
نويسنده:مریم زری‌باف ؛ نويسنده:علی نظامی - فرهیختگان دانشگاه - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 2 -94-6754-964-978 انتخاب
5- عربی (2) سال دوم متوسطه (رشته‌ی علوم انسانی)
نويسنده:مریم زری‌باف - موسسه انتشاراتی گل‌واژه - 236 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 2000 نسخه - 49500 ریال - 6 -528-482-964-978 انتخاب
6- کتاب کار و تمرین عربی اول راهنمایی شامل: تمرین‌های متنوعی از: لغات، قواعد، ترجمه و درک مطلب، سولات چهارگزینه‌ای در پایان هر درس...
نويسنده:سیدمحمدصالح آل‌داود ؛ ويراستار:مریم زری‌باف - گل‌واژه - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 29000 ریال - 2 -597-482-964-978 انتخاب
7- موفقیت زنان
نويسنده:مریم دری ؛ ويراستار:مریم زری‌باف - استادان قلم - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -55-6201-600-978 انتخاب
8- کتاب کار و تمرین عربی دوم راهنمایی شامل: تمرین‌های متنوعی از: لغات، قواعد، ترجمه و درک مطلب، سولات چهارگزینه‌ای در پایان هر درس...
نويسنده:سیدمحمدصالح آل‌داود ؛ ويراستار:مریم زری‌باف - گل‌واژه - 84 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 4000 نسخه - 38000 ریال - 9 -598-482-964-978 انتخاب
9- کتاب کار و تمرین عربی دوم راهنمایی شامل: تمرین‌های متنوعی از: لغات، قواعد، ترجمه و درک مطلب، سولات چهارگزینه‌ای در پایان هر درس...
نويسنده:سیدمحمدصالح آل‌داود ؛ ويراستار:مریم زری‌باف - گل‌واژه - 84 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 5000 نسخه - 31000 ریال - 9 -598-482-964-978 انتخاب
10- مهارت‌های فرزندپروری: کاهش و کنترل پرخاشگری فرزندان به زبان ساده
نويسنده:مریم دری ؛ ويراستار:مریم زری‌باف - استادان قلم - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 140000 ریال - 4 -89-6201-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9