لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(72)
چاپ مجدد (193)
تالیف (0)
ترجمه (265)
تهران (197)
شهرستان (68)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (265) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گریز دلپذیر
نويسنده:آنا گاوالدا ؛ مترجم:الهام دارچینیان - نشر قطره - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 2 -128-119-600-978 انتخاب
2- فرار دلنشین
نويسنده:آنا گاوالدا ؛ مترجم:رضا زارع - آزرمیدخت - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 120000 ریال - 6 -35-7241-600-978 انتخاب
3- دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد
نويسنده:آنا گاوالدا ؛ مترجم:الهام دارچینیان - قطره - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1394 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 9 -611-341-964-978 انتخاب
4- دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد
نويسنده:آنا گاوالدا ؛ مترجم:الهام دارچینیان - قطره - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1395 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 9 -611-341-964-978 انتخاب
5- دوستش داشتم
نويسنده:آنا گاوالدا ؛ مترجم:ناهید فروغان - نشر ماهی - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 0 -060-209-964-978 انتخاب
6- زندگی بهتر (مجموعه دو داستان)
نويسنده:آنا گاوالدا ؛ مترجم:شهرزاد سلحشور - نشر قطره - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 500 نسخه - 150000 ریال - 7 -813-119-600-978 انتخاب
7- دوستش داشتم
نويسنده:آنا گاوالدا ؛ مترجم:ناهید فروغان ؛ ويراستار:مهدی نوری - نشر ماهی - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 13 سال 1395 - 1500 نسخه - 90000 ریال - 0 -060-209-964-978 انتخاب
8- بیلی
نويسنده:آنا گاوالدا ؛ مترجم:نیلوفر امن‌زاده - حوض نقره - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 5 -348-194-600-978 انتخاب
9- کاش کسی جایی منتظرم باشد
نويسنده:آنا گاوالدا ؛ مترجم:مرتضی سعیدی‌ - آزرمیدخت - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 500 نسخه - 160000 ریال - 3 -36-7241-600-978 انتخاب
10- کسی که دوستش می‌داشتم
نويسنده:آنا گاوالدا ؛ مترجم:فرمهر امیردوست - حوض نقره - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 1 -333-194-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27