لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هیولک‌ها
نويسنده:ویلیام اسلیتور ؛ مترجم:مهرداد تویسرکانی ؛ ويراستار:رضا کریمی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 4 -386-417-964 انتخاب
2- خانه‌ی پله‌ها
نويسنده:ویلیام اسلیتور ؛ مترجم:حسین شهرابی - کتابسرای ‌تندیس - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 9 -163-182-600-978 انتخاب
3- هیولک‌ها
نويسنده:ویلیام اسلیتور ؛ مترجم:مهرداد تویسرکانی ؛ ويراستار:رضا کریمی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 4 -386-417-964 انتخاب
4- هیولک‌ها
نويسنده:ویلیام اسلیتور ؛ مترجم:مهرداد تویسرکانی ؛ ويراستار:رضا کریمی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 8 -386-417-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1