لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (7)
تالیف (1)
ترجمه (23)
تهران (23)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از "آ" به "خ" حکایتی به روایت نامه‌ها
نويسنده:جان برگر ؛ مترجم:ندا احمدی - حرفه نویسنده - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 165000 ریال - 6 -07-6445-600-978 انتخاب
2- درک عکس
نويسنده:جان برگر ؛ مترجم:کریم متقی ؛ ويراستار:جف دایر - زبان تصویر - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 300000 ریال - 5 -43-2715-964-978 انتخاب
3- هنر و جامعه
نويسنده:جان برگر ؛ مترجم:ج گلجاهی - شب‌گیر - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
4- درباره‌ی نگریستن
نويسنده:جان برگر ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - بان - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 3 -9-96403-600-978 انتخاب
5- شیوه‌های نگاه
نويسنده:جان برگر ؛ مترجم:محمد هوشمندویژه - بهجت - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 8 -52-2763-964-978 انتخاب
6- شیوه‌ی دیگری برای گفتن
نويسنده:جان برگر ؛ نويسنده:ژان مور ؛ مترجم:پریسا(نفیسی) دمندان - نشر قو - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 150000 ریال - 5 -54-6412-964-978 انتخاب
7- پیروزی و شکست پیکاسو
نويسنده:جان برگر ؛ مترجم:سماء صالح‌زاده - حرفه نویسنده - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 520000 ریال - 9 -19-6445-600-978 انتخاب
8- وعده‌گاه
نويسنده:جان برگر ؛ مترجم:محمدابراهیم اقلیدی - صدای معاصر - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 6 -30-6298-600-978 انتخاب
9- درباره نگریستن
نويسنده:جان برگر ؛ مترجم:فیروزه مهاجر ؛ ويراستار:محمود متحد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 6 -074-416-964 انتخاب
10- درباره‌ی نگریستن
نويسنده:جان برگر ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - بان - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1100 نسخه - 380000 ریال - 3 -9-96403-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3