لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (2)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دل‌سروده‌های ایران زمین
شاعر:نادره بدیعی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی ‌پازینه - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 4 -063-180-600-978 انتخاب
2- موسیقی ایرانی در چین
نويسنده:نادره بدیعی - پارت - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -60-5664-964-978 انتخاب
3- سفرنامه‌ی تاجیکستان و سمرقند و بخارا (ازبکستان)
نويسنده:نادره بدیعی - آرون - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 480000 ریال - 7 -697-231-964-978 انتخاب
4- فرهنگ واژه‌های فارسی در زبان اویغوری چین
نويسنده:نادره بدیعی - بنیاد نیشابور بلخ - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 3 -16-6337-964 انتخاب
5- تورپان (تورفان): شهری در چین با فرهنگ ایرانی
مترجم:نادره بدیعی - علمی و فرهنگی - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -825-121-600-978 انتخاب
6- چین - اویغورشناسی: بر پرهای سیمرغ تا سرزمین چین
نويسنده:نادره بدیعی - آرون - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -491-231-964-978 انتخاب
7- سنجشی دیگر: بررسی آثاری از نویسندگان ایران و تاجیکستان
نويسنده:نادره بدیعی - آرون - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 380000 ریال - 5 -675-231-964-978 انتخاب
8- تاثیر فرهنگی معماری ایران در چین: نمونه‌هایی از هنر معماری ایغوری
نويسنده:جوری قدیر ؛ نويسنده:خالق داوود ؛ مترجم:نادره بدیعی - علمی و فرهنگی - 108 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -826-121-600-978 انتخاب
9- چین - اویغورشناسی: بر پرهای سیمرغ تا سرزمین چین
نويسنده:نادره بدیعی - آرون - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 1 -491-231-964-978 انتخاب
10- سنجه‌های سخن (10 نقد بر 10 کتاب)
نويسنده:نادره بدیعی - آرنا - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -92-7026-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1