لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(95)
چاپ مجدد (104)
تالیف (100)
ترجمه (99)
تهران (195)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (195)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (199) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انرژی آب
نويسنده:ریچارد اسپیلزبری ؛ مترجم:مجید عمیق ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 6000 نسخه - 20000 ریال - 7 -975-391-964-978 انتخاب
2- طبیعت اسرارآمیز
نويسنده:فیلیپ کلارک ؛ نويسنده:الیزابت دالبی ؛ نويسنده:لورا هاول - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 2 -657-391-964-978 انتخاب
3- جعبه‌ی خیال
نويسنده:فریده شیرژیان ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 4000 نسخه - 60000 ریال - 7 -0110-01-600-978 انتخاب
4- سفیدبرفی
نويسنده:سارا ملانسکی ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - پرتقال - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 2 -84-8347-600-978 انتخاب
5- آقای بازیگوش
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ نويسنده:مرضیه حسینی ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - هفت هنر سپاهان - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 9800 ریال - 9 -1-91543-600-978 انتخاب
6- کفشی به‌رنگ کفش دریا
شاعر:منیژه هاشمی ؛ زيرنظر:ابوالفضل همتی‌آهویی ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 5000 نسخه - 21000 ریال - 7 -821-391-964-978 انتخاب
7- من معلم تو شاگرد!
نويسنده:فانی ژولی ؛ مترجم:مرجان حجازی‌فر ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - با فرزندان - 44 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 8 -55-7369-964-978 انتخاب
8- داداش کوچولوی خرابکار!
نويسنده:فانی ژولی ؛ مترجم:مرجان حجازی‌فر ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - با فرزندان - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 5 -56-7369-964-978 انتخاب
9- سفیدبرفی
نويسنده:سارا ملانسکی ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - پرتقال - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -84-8347-600-978 انتخاب
10- خوش به حال رودخانه: مجموعه شعر نوجوان
نويسنده:منیره هاشمی ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل ؛ تصويرگر:فیروزه ولدآبادی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 23000 ریال - 4 -822-391-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20