لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (21)
تالیف (43)
ترجمه (9)
تهران (49)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لیزیک برای تکنسین‌ها
نويسنده:ال لنز ؛ مترجم:محمد خلج ؛ مترجم:مهدی یوسفی - طه،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، معاونت پژوهشی - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 6 -00-2608-964 انتخاب
2- مجموعه آموزشی مبانی طب ایرانی ویژه پزشکان عمومی
گردآورنده:محمود خدادوست ؛ گردآورنده:علیرضا عباسیان ؛ گردآورنده:مهدی یوسفی - ایرانیان طب - 742 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 690000 ریال - 3 -7-98052-600-978 انتخاب
3- تالوفیتها (گروه زیست‌شناسی)
نويسنده:مهدی یوسفی - دانشگاه پیام نور - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 8000 نسخه - 16700 ریال - 7 -098-387-964 انتخاب
4- زیست‌شناسی عمومی (برای دانشجویان غیر رشته زیست‌شناسی)
نويسنده:فریده‌دخت سیدمظفری ؛ نويسنده:فریده احسانی‌طباطبائی ؛ نويسنده:مینا افسری‌نژاد - دانشگاه پیام نور - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 15100 ریال - 6 -236-387-964-978 انتخاب
5- هوا را از من بگیر، قدرت را نه
نويسنده:مهدی یوسفی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 67000 ریال - 0 -687-369-964-978 انتخاب
6- رسانه / جامعه: صنایع، تصاویر و مخاطبان
نويسنده:دیوید کروتی ؛ نويسنده:ویلیام هوینس ؛ مترجم:مهدی یوسفی - دانشگاه امام صادق (ع) - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 4 -221-214-600-978 انتخاب
7- فلور ایران (رشته زیست‌شناسی)
نويسنده:مهدی یوسفی ؛ ويراستار:غلامرضا بخشی‌خانیکی - دانشگاه پیام نور - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 15600 ریال - 6 -249-387-964-978 انتخاب
8- کتاب عدد: این صفرهای دوست‌داشتنی
نويسنده:مهدی یوسفی ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 7 -688-369-964-978 انتخاب
9- زیست‌شناسی عمومی (برای دانشجویان غیر رشته زیست‌شناسی)
نويسنده:فریده‌دخت سیدمظفری ؛ نويسنده:فریده احسانی‌طباطبائی ؛ نويسنده:مینا افسری‌نژاد - دانشگاه پیام نور - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 6 -236-387-964-978 انتخاب
10- پتریدوفیتها (نهانزادان آوندی) (رشته زیست‌شناسی)
نويسنده:غلامرضا بخشی‌خانیکی ؛ ويراستار:مهدی یوسفی - دانشگاه پیام نور - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 18800 ریال - 3 -119-387-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6