لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (10)
تالیف (18)
ترجمه (6)
تهران (11)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ نقاش:ایلیا مقرب - شاملو - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 7 -46-7488-964 انتخاب
2- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ نقاش:ایلیا مقرب - کتابسرای نیک - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 0 -90-8664-964 انتخاب
3- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ تصويرگر:ایلیا مقرب - نشر شاملو - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 1000 نسخه - 6000 ریال - 7 -46-7488-964 انتخاب
4- اصول کمک‌های اولیه
نويسنده:علیرضا منجمی ؛ نويسنده:منصور انصاری‌پور ؛ نويسنده:عباس صادقی - رخ‌مهتاب - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5300 نسخه - 38000 ریال - 5 -7-96618-964 انتخاب
5- دستیابی به مدیریت زمان موفق (قابل استفاده والدین، مشاوران، معلمان، مدیران و ...)
نويسنده:اردشیر ابراهیمی ؛ نويسنده:عباس صادقی - حق‌شناس - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 4 -34-5784-964 انتخاب
6- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ نقاش:ایلیا مقرب - کتابسرای نیک - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1388 - 1000 نسخه - 6000 ریال - 0 -90-8664-964 انتخاب
7- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ نقاش:ایلیا مقرب - کتابسرای نیک - 96 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 0 -90-8664-964 انتخاب
8- قلندرانه
شاعر:عباس صادقی - نشر دنیای نو - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 19500 ریال - 3 -04-8263-964 انتخاب
9- نگاهی بر 50 مسئله تربیتی در خانواده
نويسنده:عباس صادقی ؛ نويسنده:فاطمه حسینی‌دولت‌آبادی - حق‌شناس - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 72000 ریال - 1 -84-5784-964-978 انتخاب
10- مدیریت پرخاشگری (با ضمیمه آزمون کنترل خشم)
نويسنده:عباس صادقی ؛ نويسنده:محسن مشکبیدحقیقی - حق‌شناس - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 7 -82-5784-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3