لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (10)
تالیف (18)
ترجمه (6)
تهران (11)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارت‌های چگونگی انجام مصاحبه گزینشی
نويسنده:پنی هکت ؛ مترجم:عباس صادقی ؛ مترجم:اردشیر ابراهیمی - کتیبه گیل - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 0 -54-8372-964-978 انتخاب
2- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ نقاش:ایلیا مقرب - کتابسرای نیک - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 0 -90-8664-964 انتخاب
3- مدیریت فشار روانی در مدارس (راهبردهای اثربخش برای معلمان)
نويسنده:ماری براون ؛ نويسنده:سو رالف ؛ مترجم:عباس صادقی - حق‌شناس - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 3 -93-5784-964-978 انتخاب
4- مهارتهای گوش دادن (چرا به طور موثر به دیگران گوش نمی‌دهیم؟)
نويسنده:ایان مکی ؛ مترجم:عباس صادقی ؛ مترجم:محمدتقی ابوالحسنی - حق‌شناس - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -44-5784-964 انتخاب
5- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ تصويرگر:ایلیا مقرب - نشر شاملو - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 1000 نسخه - 6000 ریال - 7 -46-7488-964 انتخاب
6- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ نقاش:ایلیا مقرب - کتابسرای نیک - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 0 -90-8664-964 انتخاب
7- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ نقاش:ایلیا مقرب - شاملو - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 13 سال 1388 - 1000 نسخه - 6000 ریال - 7 -46-7488-964 انتخاب
8- رژه واژه‌ها
نويسنده:عباس صادقی ؛ نقاش:ایلیا مقرب - شاملو - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 7 -46-7488-964 انتخاب
9- اصول کمک‌های اولیه
نويسنده:علیرضا منجمی ؛ نويسنده:منصور انصاری‌پور ؛ نويسنده:عباس صادقی - رخ‌مهتاب - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5300 نسخه - 38000 ریال - 5 -7-96618-964 انتخاب
10- مهارتهای سوال کردن (چرا به طور مناسب سوال نمی‌کنیم؟)
نويسنده:یان مک‌کای ؛ مترجم:عباس صادقی ؛ مترجم:محمدعلی ولی‌پور - حق‌شناس - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 6 -47-5784-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3