لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (47)
تالیف (1)
ترجمه (80)
تهران (76)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سون‌ یات‌سن
نويسنده:پرل‌سایدن‌استریکر باک ؛ مترجم:مهرداد رهسپار - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - 148 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -678-121-600-978 انتخاب
2- گل پنهان
نويسنده:پرل‌سایدن‌استریکر باک ؛ مترجم:عبدالله مولیانی - کاکتوس - 294 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 260000 ریال - 9 -92-6152-600-978 انتخاب
3- افسان خوب
نويسنده:پرل‌سایدن‌استریکر باک ؛ مترجم:عنایت‌الله شکیباپور - اردیبهشت - 369 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 5000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
4- عشق را پایان نیست
نويسنده:پرل‌سایدن‌استریکر باک ؛ نويسنده:احسان قادری - ابر سفید،مهتاب - 208 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 3 -8-92545-600-978 انتخاب
5- ماندلا
نويسنده:پرل‌سایدن‌استریکر باک ؛ مترجم:لیلی مصطفوی‌کاشانی - دبیر - 359 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 2300 ریال - انتخاب
6- مادر
نويسنده:پرل‌سایدن‌استریکر باک ؛ مترجم:محمد قاضی - علمی و فرهنگی - 368 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 2 -590-121-600-978 انتخاب
7- نامه‌ای از پکن
نويسنده:پرل‌سایدن‌استریکر باک ؛ مترجم:بهمن فرزانه - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -701-121-600-978 انتخاب
8- سه دختر خانم لی یانگ
نويسنده:پرل‌سایدن‌استریکر باک ؛ مترجم:مریم عباس‌نژاد - واژه‌آرا - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 نسخه - 24000 ریال - 5 -48-6498-964 انتخاب
9- باد شرق باد غرب
نويسنده:پرل‌سایدن‌استریکر باک ؛ مترجم:فرحناز خمسه‌ای - مروارید - 264 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 6000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
10- تصویر یک ازدواج
نويسنده:پرل‌سایدن‌استریکر باک ؛ مترجم:سهیلا خالدی‌ثابتی - هرم - 236 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 2150 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9