لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (2)
ترجمه (4)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیوه یادگیری طراحی
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ مترجم:آراپیک باغداساریان - بهار - 64 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 5000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
2- شیوه طراحی با قلم و مرکب
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ مترجم:آراپیک باغداساریان - بهار - 88 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1365 - 5000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
3- شیوه یادگیری طراحی
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ مترجم:آراپیک باغداساریان - بهار - 64 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1365 - 5000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
4- هشتاد تصویر از تندیس‌های گلی (انقلاب دهقانی چین )
مترجم:آراپیک باغداساریان ؛ تهيه و تنظيم:ماشاالله باقی - کاشت - 88 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
5- مرغ سرخ پا کوتاه
شاعر:پروین دولت‌آبادی ؛ تصويرگر:آراپیک باغداساریان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 28 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -242-121-600-978 انتخاب
6- مرغ سرخ پا کوتاه
شاعر:پروین دولت‌آبادی ؛ نقاش:آراپیک باغداساریان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 24 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7000 ریال - 7 -677-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1