لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (41)
تالیف (5)
ترجمه (65)
تهران (70)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (60)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دلم می‌خواهد هر کاری دوست دارم بکنم
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:سینا امینی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 8 -647-389-964-978 انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
3- همیشه نگرانم!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 4 -629-389-964-978 انتخاب
4- ما همه با هم فرق داریم! هرکس یک جور است!
مترجم:سیما سودخواه ؛ مترجم:زینب افجه‌ای ؛ ويراستار:هایده عبدالحسین‌زاده - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 4 -760-389-964-978 انتخاب
5- ریکی دست کج!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:سینا امینی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 9 -637-389-964-978 انتخاب
6- مسخره‌ام نکن!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:راحیل ذبیحی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 3 -639-389-964-978 انتخاب
7- هشت‌پای عصبانی
نويسنده:لوری لیت ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 5 -747-389-964-978 انتخاب
8- ما حریف عصبانیتمان می‌شویم! استرس به سراغ بچه‌ها هم می‌آید!
مترجم:سیما سودخواه ؛ مترجم:صنم بهاور ؛ ويراستار:نازنین جمشیدی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 0 -838-389-964-978 انتخاب
9- خالی‌بندی
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:عرفانه جوادپور ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 3 -626-389-964-978 انتخاب
10- مسخره‌ام نکن!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:راحیل ذبیحی ؛ ويراستار:سیما سودخواه - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 3 -639-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7