لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (1)
ترجمه (5)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرجع کامل PSpice با استفاده از OrCAD برای مدار و الکترونیک
نويسنده:محمد رشید ؛ مترجم:مهدی بنواری ؛ مترجم:عباس ریاضی - موسسه علمی فرهنگی نص - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2500 نسخه - 95000 ریال - 4 -065-410-964 انتخاب
2- حکایت‌های مریخ
نويسنده:ری بردبری ؛ مترجم:مهدی بنواری ؛ ويراستار:حسین شهرابی - پریان - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 3 -6-93067-600-978 انتخاب
3- کاربرد API در ویژوال بیسیک
نويسنده:عباس ریاضی ؛ نويسنده:مهدی بنواری - انستیتو ایزایران - 486 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 5 -27-8068-964 انتخاب
4- آنجا که جنگل تمام می‌شود
نويسنده:شارلوت سالتر ؛ مترجم:مهدی بنواری ؛ ويراستار:انیسه شرفی‌زاده - پرتقال - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 390000 ریال - 6 -404-462-600-978 انتخاب
5- آنجا که جنگل تمام می‌شود
نويسنده:شارلوت سالتر ؛ مترجم:مهدی بنواری ؛ ويراستار:انیسه شرفی‌زاده - پرتقال - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 390000 ریال - 6 -404-462-600-978 انتخاب
6- آنجا که جنگل تمام می‌شود
نويسنده:شارلوت سالتر ؛ مترجم:مهدی بنواری ؛ ويراستار:انیسه شرفی‌زاده - پرتقال - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 390000 ریال - 6 -404-462-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1