لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(129)
چاپ مجدد (224)
تالیف (3)
ترجمه (350)
تهران (351)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (352)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (353) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عادت بد
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - نشر موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 8 -3-95333-964 انتخاب
2- ترس از تاریکی
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 4 -12-8754-964-978 انتخاب
3- زیاده‌خواهی
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 60000 ریال - 0 -65-8754-964-978 انتخاب
4- همسایه‌های جدید
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 1 -00-8754-964-978 انتخاب
5- گاف بزرگ
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 78000 ریال - 2 -74-8754-964-978 انتخاب
6- دوری از غریبه‌ها
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 2000 نسخه - 78000 ریال - 5 -15-8754-964-978 انتخاب
7- ماجرای تکالیف
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3300 نسخه - 8000 ریال - 0 -7-95333-964 انتخاب
8- غیبت از مدرسه
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 5 -226-389-964-978 انتخاب
9- مشکل در مدرسه
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - نشر موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 0 -6-95333-964-978 انتخاب
10- بی‌ادبی
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 9 -17-8754-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 36