لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (18)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آبروی از دست رفته کاتریف بلوم یا خشونت چگونه شکل می‌گیرد و به کجا می‌انجامد
نويسنده:هاینریش بول ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 1 -231-448-964-978 انتخاب
2- دوردست همین ‌جاست و داستان‌های دیگر
نويسنده:زیگفرید لنتس ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 125000 ریال - 6 -562-448-964-978 انتخاب
3- بر گام خرچنگ
نويسنده:گونتر گراس ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 17000 ریال - 3 -212-448-964 انتخاب
4- پایان یک ماموریت
نويسنده:هاینریش بول ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 145000 ریال - 0 -449-448-964-978 انتخاب
5- آقای فریدمن کوچک و داستان‌های دیگر
نويسنده:توماس مان ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1650 نسخه - 165000 ریال - 2 -601-448-964-978 انتخاب
6- آبروی از دست رفته کاتریف بلوم یا خشونت چگونه شکل می‌گیرد و به کجا می‌انجامد
نويسنده:هاینریش بول ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1650 نسخه - 1 -231-448-964-978 انتخاب
7- هویت گمشده (اشتیلر)
نويسنده:ماکس فریش ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 65000 ریال - 3 -282-448-964-978 انتخاب
8- زنگ انشاء
نويسنده:زیگفرید لنتس ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 488 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 240000 ریال - 9 -433-448-964-978 انتخاب
9- هومو فابر (انسان ابزارساز)
نويسنده:ماکس فریش ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 770 نسخه - 390000 ریال - 1 -08-6654-622-978 انتخاب
10- دکتر فاستوس
نويسنده:توماس مان ؛ مترجم:حسن نقره‌چی ؛ ويراستار:مصطفی م‍ل‍ک‍ی‍ان‌ - نیلوفر - 712 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 1100000 ریال - 9 -756-448-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2