لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (13)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سال‌های سگی
نويسنده:گونتر گراس ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 756 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1650 نسخه - 480000 ریال - 4 -438-448-964-978 انتخاب
2- بی‌حسی موضعی
نويسنده:گونتر گراس ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1650 نسخه - 110000 ریال - 4 -508-448-964-978 انتخاب
3- دکتر فاستوس
نويسنده:توماس مان ؛ مترجم:حسن نقره‌چی ؛ ويراستار:مصطفی م‍ل‍ک‍ی‍ان‌ - نیلوفر - 708 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 9 -756-448-964-978 انتخاب
4- دوردست همین ‌جاست و داستان‌های دیگر
نويسنده:زیگفرید لنتس ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 125000 ریال - 6 -562-448-964-978 انتخاب
5- آبروی از دست رفته کاترینا بلوم، یا، خشونت چگونه شکل می‌گیرد و به کجا می‌انجامد
نويسنده:هاینریش بل ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 964-448-231-X انتخاب
6- آبروی از دست رفته کاتریف بلوم یا خشونت چگونه شکل می‌گیرد و به کجا می‌انجامد
نويسنده:هاینریش بل ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 1 -231-448-964-978 انتخاب
7- بر گام خرچنگ
نويسنده:گونتر گراس ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 17000 ریال - 3 -212-448-964 انتخاب
8- آقای فریدمن کوچک و داستان‌های دیگر
نويسنده:توماس مان ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1650 نسخه - 165000 ریال - 2 -601-448-964-978 انتخاب
9- هویت گمشده (اشتیلر)
نويسنده:ماکس فریش ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 65000 ریال - 3 -282-448-964-978 انتخاب
10- آبروی از دست رفته کاتریف بلوم یا خشونت چگونه شکل می‌گیرد و به کجا می‌انجامد
نويسنده:هاینریش بل ؛ مترجم:حسن نقره‌چی - نیلوفر - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 1 -231-448-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2