لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (4)
تالیف (1)
ترجمه (15)
تهران (11)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اضطراب
نويسنده:زولفو لیوانلی ؛ مترجم:یاسمن پوری - نیماژ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 4 -426-367-600-978 انتخاب
2- بی‌قراری: ملک ناز، دختر ایزدی
نويسنده:زولفو لیوانلی ؛ مترجم:پری اشتری ؛ گرافيست:پرویز بیانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 9 -357-253-600-978 انتخاب
3- تشویش
نويسنده:زولفو لیوانلی ؛ مترجم:محمود کریمی - محمود کریمی - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -0846-00-622-978 انتخاب
4- حکایت برادرم
نويسنده:زولفو لیوانلی ؛ مترجم:وحید فرخاد ؛ ويراستار:محرمعلی دودانگه - رهام اندیشه - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 2 -53-6800-622-978 انتخاب
5- یک گربه، یک مرد، یک مرگ
نويسنده:زولفو لیوانلی ؛ مترجم:محمدامین سیفی‌اعلا - ققنوس - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1650 نسخه - 19000 ریال - 4 -469-311-964 انتخاب
6- یک گربه، یک مرد، یک مرگ
نويسنده:زولفو لیوانلی ؛ مترجم:محمدامین سیفی‌اعلا - ققنوس - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 24000 ریال - 4 -469-311-964 انتخاب
7- بی‌قراری
نويسنده:زولفو لیوانلی ؛ مترجم:زینب عبدی‌گلزار ؛ ويراستار:مهدی نوری - ماهی - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 1 -315-209-964-978 انتخاب
8- بی‌قراری
نويسنده:زولفو لیوانلی ؛ مترجم:زینب عبدی‌گلزار ؛ ويراستار:مهدی نوری - ماهی - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 1 -315-209-964-978 انتخاب
9- بی‌قراری: ملک ناز، دختر ایزدی
نويسنده:زولفو لیوانلی ؛ مترجم:پری اشتری ؛ گرافيست:پرویز بیانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 9 -357-253-600-978 انتخاب
10- میان تخت و گور
نويسنده:زولفو لیوانلی ؛ مترجم:محمدامین سیفی‌اعلا - ناصرالدین - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 0 -0-92870-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2