لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اعتبار باستان شناختی آریا و پارس (نقدی بر کتاب دوازده قرن سکوت)
نويسنده:محمدتقی عطایی ؛ نويسنده:علی‌اکبر وحدتی - نشر و پژوهش ‌شیرازه - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1100 نسخه - 16000 ریال - 9 -24-7768-964 انتخاب
2- اعتبار باستان شناختی آریا و پارس (نقدی بر کتاب دوازده قرن سکوت)
نويسنده:محمدتقی عطایی ؛ نويسنده:علی‌اکبر وحدتی - پردیس دانش - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 660 نسخه - 90000 ریال - 9 -062-300-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1