لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (18)
تالیف (8)
ترجمه (61)
تهران (69)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیبای سیاه
نويسنده:آنا سیوئل ؛ مترجم:شیوا مقانلو - ثالث - 200 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 0 -732-380-964-978 انتخاب
2- دومین وحشت
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:شیوا مقانلو ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 2 -74-2912-964-978 انتخاب
3- جانشین
نويسنده:استیون کینگ ؛ مترجم:شیوا مقانلو ؛ ويراستار:احمد پورامینی - افق - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 2 -461-353-600-978 انتخاب
4- بام تا شام مشاهیر
نويسنده:میسون کوری ؛ مترجم:شیوا مقانلو ؛ ويراستار:گودرز پایکوب - کتابسرای ‌تندیس - 386 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -142-182-600-978 انتخاب
5- دومین وحشت
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:شیوا مقانلو ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 2 -74-2912-964-978 انتخاب
6- ژاله‌کش
نويسنده:ادویچ دانتیکا ؛ مترجم:شیوا مقانلو ؛ ويراستار:زهرا جعفری - نشر چشمه - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 4 -464-362-964-978 انتخاب
7- جذابیت پنهان بونوئل: مجموعه نقدها و نظرهای لوئیس بونوئل درباره‌ی سینما، به‌ضمیمه‌ی چند فیلم‌نامه از او
نويسنده:گریت وایت ؛ مترجم:شیوا مقانلو ؛ ويراستار:محسن آزرم - چشمه - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 9 -0095-01-622-978 انتخاب
8- ژاله‌کش
نويسنده:ادویچ دانتیکا ؛ مترجم:شیوا مقانلو ؛ ويراستار:زهرا جعفری - نشر چشمه - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 150000 ریال - 4 -464-362-964-978 انتخاب
9- دومین وحشت
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:شیوا مقانلو ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 2 -74-2912-964-978 انتخاب
10- میکل آنژ: پیکرتراش و نقاش
نويسنده:باربارا ای. سامرویل ؛ مترجم:شیوا مقانلو ؛ ويراستار:پل بارولسکی - ققنوس - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 9 -838-311-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7