لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (15)
تالیف (0)
ترجمه (33)
تهران (32)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راز هلنا کوچولو
نويسنده:میشائیل انده ؛ مترجم:مژگان پژهان‌مهر - نشر رخسار - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 5400 ریال - 4 -9-95065-964 انتخاب
2- مومو
نويسنده:میشائیل انده ؛ مترجم:محمد زرین‌بال - ابتکار - 320 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
3- جیم دگمه
نويسنده:میشائیل انده ؛ مترجم:یزدان خدابنده ؛ تصويرگر:راینهارد میخل - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 4000 نسخه - 75000 ریال - 9 -0356-01-600-978 انتخاب
4- مومو
نويسنده:میشائیل انده ؛ مترجم:کتایون سلطانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1500 نسخه - 400000 ریال - 2 -388-353-600-978 انتخاب
5- جیم دگمه
نويسنده:میشائیل انده ؛ مترجم:یزدان خدابنده‌لو ؛ نقاش:راینهارد میخل - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 8000 نسخه - 7300 ریال - 1 -237-432-964 انتخاب
6- قصه دیگچه و ملاقه
نويسنده:میشائیل انده ؛ مترجم:سیامک گلشیری ؛ تصويرگر:کریستف رودلر - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 7 -157-391-964-978 انتخاب
7- راز لن‌شن
نويسنده:میشائیل انده ؛ مترجم:امید صادقی - مکتب تهران - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 5 -4-91654-600-978 انتخاب
8- نوربرت خرگردن
نويسنده:میشائیل انده ؛ تصويرگر:راینهارد میشل ؛ مترجم:کتایون سلطانی - افق - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 9 -293-353-600-978 انتخاب
9- نوربرت خرگردن
نويسنده:میشائیل انده ؛ مترجم:کتایون سلطانی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 9 -293-353-600-978 انتخاب
10- جیم دگمه
نويسنده:میشائیل انده ؛ مترجم:یزدان خدابنده‌لو ؛ نقاش:راینهارد میخل - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 10000 نسخه - 4700 ریال - 1 -237-432-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4