لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (14)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشروطه‌ی ایرانی
نويسنده:ماشاء‌الله آجودانی - نشر اختران - 564 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 2 -49-7514-964 انتخاب
2- مشروطه‌ی ایرانی
نويسنده:ماشاء‌الله آجودانی - نشر اختران - 560 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 4 سال 1383 - 3300 نسخه - 52000 ریال - 8 -01-7514-964 انتخاب
3- یا مرگ یا تجدد "دفتری در شعر و ادب مشروطه"
نويسنده:ماشاء‌الله آجودانی - اختران - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 6 -28-7514-964-978 انتخاب
4- مشروطه‌ی ایرانی
نويسنده:ماشاء‌الله آجودانی - نشر اختران - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 4000 نسخه - 48000 ریال - 8 -01-7514-964 انتخاب
5- یا مرگ یا تجدد "دفتری در شعر و ادب مشروطه"
شاعر:ماشاء‌الله آجودانی - نشر اختران - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 964-7514-28-X انتخاب
6- مشروطه‌ی ایرانی
نويسنده:ماشاء‌الله آجودانی - اختران - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 1000 نسخه - 650000 ریال - 1 -49-7514-964-978 انتخاب
7- مشروطه‌ی ایرانی
نويسنده:ماشاء‌الله آجودانی - نشر اختران - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 42000 ریال - 2 -49-7514-964 انتخاب
8- مشروطه‌ی ایرانی
نويسنده:ماشاء‌الله آجودانی - نشر اختران - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 3000 نسخه - 52000 ریال - 2 -49-7514-964 انتخاب
9- مشروطه‌ی ایرانی
نويسنده:ماشاء‌الله آجودانی - نشر اختران - 564 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 2 -49-7514-964 انتخاب
10- یا مرگ یا تجدد "دفتری در شعر و ادب مشروطه"
نويسنده:ماشاء‌الله آجودانی - اختران - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 6 -28-7514-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2